Obaveštenje o donetom rešenju o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje, skladištenje i tretman inertnog i neopasnog otpada

Foto: Milisav Pajević

Odeljenje za urbanizam i građevinarstvo Opštinske uprave Opštine Bačka Palanka, na osnovu člana 63. Zakona o upravljanju otpadom objavilo je obaveštenje o donetom rešenju o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje, skladištenje i tretman inertnog i neopasnog otpada jednog operatera iz Obrovca.

Nadležni organ obaveštava javnost da je izdata integralna dozvola za sakupljanje, skladištenje i tretman neopasnog otpada operateru.

Dozvola je izdata za sakupljanje, skladištenje i tretman neopasnog otpada operatera iz Obrovca za rad postrojenja za upravljanje otpadom i obavljanje delatnosti skladištenja i tretmana (mlevenje plastike i otpadnih guma do potrebne granulacije, uz odvajanje metalnih i tekstilnih komponenti otpadnih guma) inertnog i neopasnog otpada na lokaciji na katastarskim parcelama 203/19 i 203/20 KO Obrovac na teritoriji opštine Bačka Palanka.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti