Nije potrebna studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za proizvodnju ugljenog briketa u Velikim Crljenima

Foto: Pixabay

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da je ovaj organ doneo Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za proizvodnju ugljenog briketa na kopu Veliki Crljeni, na teritoriji GO Lazarevac, grada Beograda na zahtev nosioca projekta preduzeća “DEVIX“ d.o.o, iz Lazarevca.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, kao i na službenom sajtu Ministarstva, svakog radnog dana u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu izjaviti žalbu Vladi Srbije na predmetno Rešenje, putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

izvor: ekologija.gov.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti