Naučnici spojili solarnu energiju i preradu biomase

Foto: UC3M

Istraživači sa Univerziteta Karlos III u Madridu i Univerziteta Tor Vergata u Rimu pronašli su način kako da uz pomoć solarne energije prerađuju biološki otpad i proizvode energente sa dodatom vrednošću, piše EurekAlert.

Oni su dizajnirali hemijski reaktor koji radi u sklopu male solarne elektrane, a u kome se odvija proces hidrotermalne karbonizacije (HTC).

Kako piše u studiji objavljenoj u žurnalu „Obnovljiva energija“, nova tehnologija koristi solarnu energiju koja se uz pomoć refleksije sa solarnih panela usmerava ka reaktoru u kome se vrši kontinuirana hidrotermalna obrada biološkog otpada.

„Hidrotermalna obrada je termohemijski tretman koji uključuje termičku dezintegraciju biomase u toploj kompresovanoj vodi. U zavisnosti od uslova temperature i pritiska, ovaj proces pretvara biomasu u čvrsto stanje (180–260 °C na 2–10 MPa), tečnost (300–350 °C na 5–20 MPa) ili gas (400–600 °C at 23–45 MPa)“, piše u studiji.

Ovaj proces može da transformiše organski otpad u proizvode slične lignitu budući da oponaša prirodni proces karbonizacije, tvrde stručnjaci.

„Zbog širokog spektra nekonvencionalnih organskih sirovina koje se mogu pretvoriti u proizvod sa dodatom vrednošću, HTC se može smatrati ekološki prihvatljivim rešenjem za preradu velikog broja organskih otpada“, tvrde autori studije.

Korišćenje biomase i drugih obnovljivih izvora energije postala je nasušna potreba savremenog društva koje je pogođeno klimatskom krizom. Ipak, u slučaju biomase, gde spada raznovrsni biljni, komunalni, industrijski i životinjski otpad koji sadrži visok procenat vlage, potrebno je najpre osušiti biomasu kako bi se od nje mogli dobiti ekološki prihvatljivi energenti.

Autori studije tvrde da konvencionalne metode prerade biomase nisu ekonomične budući da na sušenje troše značajnu količinu energije. Sa druge strane, hidrotermalna karbonizacija ne zahteva prethodno sušenje, a uz to kao izvor energije koristi obnovljivu energiju sunca.

Milena Maglovski

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti