Molim Vas da mi razjasnite dilemu šta je sve od kablova na ovoj banderi i koliko me ovo zrači s obzirom na to da je pored moje kuće? Može li nešto da se ukine ako je nepotrebno?

kablovi

EP: Kablovi koji se nalaze na banderi su elektroenergetski niskonaponski kablovi i kablovi telekomunikacija (fiksna telefonija i internet).
Nijedan od kablova ne emituje bilo kakvo zračenje koje je štetno po zdravlje čoveka.
Što se tiče potrebnog broja kablova to je već na odluci nadležnih institucija koje postavljaju te kablove i broj priključaka.
Ukoliko bi se postojeća infrastruktura kablova na pomenutoj banderi zamenila savremenijim prenosnicama, sistem daljinskog prenosa signala što se tiče kablova telekomunikacija, povećalo bi se zračenje i njihov štetan uticaj na čovekovu okolinu.

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti