Moguća izgradnja hidroelektrana na kanalu Dunav-Tisa-Dunav

Na sednici koja je održana 14. februara 2017. godine Pokrajinska vlada usvojila je Informaciju o hidro potencijalima na kanalskoj mreži hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav (DTD).

Na osnovu stručne analize date u Studiji hidroenergetskih parametara hidrosistema DTD i reke Tise, Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine” sačinilo je pregled mogućnosti za izgradnju malih hidrocentrala na kanalskoj mreži hidrosistema DTD.

Kako je navedeno, studijom su definisani određeni uslovi koji su od značaja za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva za izgradnju malih hidroelektrana na hidrosistemu DTD.

Ocenjeno je da takva mogućnost postoji na brani na Tisi kod Novog Bečeja i banatskom delu hidrosistema DTD, dok je za bački deo hidrosistema DTD potrebno uraditi dodatne analize.

U zaključcima sa sednice navodi se da je Pokrajinska vlada opredeljena u nameri da se u narednom periodu grade mini hidroelektrane na hidrosistemu DTD, kao obnovljivi izvor energije, koji nije dovoljno iskorišćen. Takođe, Pokrajinska vlada podržava JVP „Vode Vojvodine” da pokrene postupak javno-privatnog partnerstva radi izgradnje malih hidrocentrala na kanalskoj mreži hidrosistema DTD.

izvor: rtv.rs

foto: ekapija.com

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti