Ministarstvo – Usvojen Akcioni plan Programa upravljanja otpadom

Foto-ilustracija: Pixabay

Vlada Republike Srbije je na 131 sednici usvojila Akcioni plan Programa upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period od 2022. do 2024. godine.

Opšti cilj Programa je razvijanje održivog sistema upravljanja otpadom u svrhu očuvanja resursa i smanjenja negativnih uticaja na životnu sredinu, zdravlje ljudi i degradaciju prostora.

Posebni ciljevi koji se navode su unapređenje sistema upravljanja komunalnim otpadom kroz povećanu stopu reciklaže, smanjeno odlaganje biorazgradivog otpada na deponije i smanjeno odlaganje otpada na nesanitarne deponije, uspostavljenje sistema održivog upravljanja opasnim i industrijskim otpadom, povećanje stope sakupljanja, ponovne upotrebe i reciklaže posebnih tokova otpada i efikasnije korišćenje resursa, kao i ojačanje kapaciteta institucija u oblasti upravljanja otpadom i usklađena regulativa sa propisima Evropske unije.

Usvojen Akcioni plan Programa upravljanja otpadom možete pogledati ovde.

Javno predstavljanje Akcionog plana je održano putem Webex platforme 8. aprila 2022. godine, uz mogućnost da zainteresovane strane dostave pisane komentare na predlog dokumenta. Ukupno je dostavljeno 58 komentara od strane 11 zainteresovanih strana, od čega su na osnovu 7 prihvaćenih komentara unete izmene u tekst predloga Akcionog plana, navodi se na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti