Ministarstvo privrede – Raspisan poziv za dodelu bespovratnih sredstava

Foto ilustracija: Pixabay

Ministarstvo privrede objavilo je javni poziv za Programe podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte, za šta je izdvojeno 450 miliona dinara.

Kako se navodi, pravo da se prijave na javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda, imaju preduzetnici, mikro, mali, srednji i veliki privredni subjekti i zadruge koji ispunjavaju kriterijume brzorastućeg razvoja i/ili pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti. Važno je da su svi registrovani u Agenciji za privredne registre, da u prethodne dve godine nisu poslovali sa gubitkom i ispunjavaju uslove iz Programa.

U pozivu se navodi da je uslov za dodelu bespovratnih sredstava taj da je zahtev za kreditnim sredstvima prethodno predložen za odobrenje od Fonda.

“Privredni subjekti koji ispunjavaju kriterijume brzorastućeg razvoja i/ili pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti, a koji zadovolje uslove Programa, mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu do 20 odsto bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja, odnosno do 30 odsto bespovratnih sredstava za privredne subjekte koji pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti u skladu sa članom 11. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave. Preostali iznos vrednosti projekta finansiraće se iz kredita Fonda”, navodi se na sajtu Ministarstva.

Dobijena sredstva mogu se koristiti za:

 • kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje proizvodnog prostora ili poslovnog prostora koji je u sastavu proizvodnog prostora, ili prostora za skladištenje sopstvenih proizvoda, sirovina i repromaterijala. Izuzetno, za privredne subjekte koji se bave informacionom tehnologijom i visokotehnološkim uslugama, sredstva mogu biti upotrebljena za poslovni prostor koji je namenjen za potrebe obavljanja delatnosti;
 • kupovinu novih ili polovnih (ne starije od pet godina) mašina i opreme, uključujući alate, kao i za dostavna vozila za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva koja se koriste u procesu proizvodnje;
 • trajna obrtna sredstva, koja mogu da čine najviše 10 odsto ukupnog investicionog ulaganja;
 • nabavku softvera i računarske opreme.

Takođe, sredstva se mogu koristiti i za mašine i opremu za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata sopstvene proizvodnje.

Iznos dobijenih bespovratnih sredstava ne može biti manji od 75.000,00 dinara za preduzetnike, odnosno 250.000,00 dinara za pravna lica, niti veći od 12.500.000,00 dinara za sve privredne subjekte.

Podnosioci zahteva za bespovratna sredstva moraju da ispune sledeće uslove:

 • Da su registrovani u APR u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata najkasnije do 31. decembra 2018. godine, a za privredne subjekte koji podnose zahteve finansiranje u ukupnoj vrednosti većoj od 12.500.000,00 dinara najkasnije do 31. decembra 2016. godine, odnosno najkasnije do 31. decembra 2017. godine nakon dostavljanja zvaničnih redovnih finansijskih izveštaja i za 2020. godinu;
 • Da su podneli popunjen zahtev za dodelu bespovratnih sredstava i zahtev za kredit sa potrebnom dokumentacijom Fondu;
 • Da su podneli original profakture/predugovora/ponude po kom se izvršava investiciono ulaganje;
 • Da nad njima nije pokrenut stečajni postupak, da se nad njima ne sprovodi postupak za unapred pripremljeni plan reorganizacije ili da na snazi nisu mere iz unapred pripremljenog plana reorganizacije (UPPR), da se nad njima ne sprovodi plan reorganizacije ili da na snazi nisu mere iz plana reorganizacije, finansijsko restrukturiranje ili postupak likvidacije;
 • Da su regulisali dospele obaveze javnih prihoda;
 • Da su u većinskom privatnom vlasništvu;
 • Da povezana lica podnosioca zahteva nisu primila državnu pomoć po ovom programu;
 • Da su prema evidenciji Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja o broju radnika na neodređeno vreme na dan 31. decembar 2020. godine imali najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vreme;
 • Da nisu smanjili broj zaposlenih na neodređeno vreme više od 10 odsto u odnosu na broj zaposlenih na neodređeno vreme na dan 31. decembar 2020. godine po evidenciji Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja;
 • Da u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve godine (odnosno u 2021, 2020. i 2019. godini) zajedno sa povezanim licima nisu primili državnu pomoć i de minimis pomoć (državna pomoć male vrednosti) čija bi visina, zajedno sa traženim bespovratnim sredstvima i delom državne pomoći sadržane u kreditu Fonda, prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara;
 • Da nisu u teškoćama u skladu sa članom 2. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći.

Javni poziv otvoren je dok ima raspoloživih sredstava, a najkasnije do 31. decembra 2021. godine.

Za više informacija pogledajte ovde.

Energetski portal

 

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti