LED rasveta sa daljinskim upravljanjem Podgorici donosi uštedu i bezbednost u saobraćaju

Komunalne usluge su u sklopu aktivnosti na modernizaciji javne rasvete, a u skladu sa Preporukama za projektovanje, izvođenje i održavanje javne rasvete na teritoriji Glavnog grada Podgorice započele rekonstrukciju javne rasvete na Bulevaru Stanka Dragojevića. Ova rekonstrukcija, pored same zamene starih svetiljki sa novim najsavremenijim i energetski efikasnim LED svetiljkama, karakteristična je po tome što će se u sistem javne rasvete na teritoriji Glavnog grada Podgorice uvesti određene inovacije u skladu sa svetskim dostignućima u tehnologiji javne rasvete i daljinskog upravljanja.

Foto: Glavni grad Podgorica

Naime, u prvom koraku se, kako je već rečeno, stare svetiljke zamenjuju savremenim energetski efikasnijim LED svetiljkama, čime se ostvaruje ušteda od preko 60 odsto električne energije, uz znatno bolji svetlosni efekat. Svetlost kod savremenih LED svetiljki, s obzirom na to da je drugačiji spektar, i boja svetlosti je mnogo prijatnija za sve učesnike u saobraćaju, a boje se vernije reprodukuju.

U drugom koraku, implementiraće se specijalno osvetljenje za pešačke prelaze koje će emitovati snop svetlosti pod određenim uglom, pa će zbog horizontalne komponente svetlosti doći do ranijeg i jasnijeg uočavanja pešaka na pešačkom prelazu, odnosno značajnog povećanja bezbednosti pešaka.

U trećem koraku, s obzirom na to da su svetiljke opremljene određenom opremom, pristupiće se puštanju u pogon daljinsko upravljanje javnom rasvetom. Naime, kako je Glavni grad u ranijem periodu prepoznao potrebu za razvoj i u digitalnom smislu, to su Komunalne usluge radile na izgradnji kvalitetne optičke komunikacione mreže, te se sada Glavni grad može pohvaliti respektabilnim kapacitetom ove mreže, što predstavlja osnovnu predispoziciju za sve kasnije nadogradnje. Daljinsko upravljanje u sistemu javne rasvete omogućava kreiranja posebnog scenarija rada rasvete, shodno kojem se intenzitet rada rasvete smanjuje u periodima sa niskom frekvencijom saobraćaja, čime se postižu dodatne uštede električne energije koje idu i do 80 odsto i izbegava se njeno rasipanje, s obzirom na to da električna energija postaje sve traženija roba, kao jedan od najčistijih vidova energije.

Međutim, kako je digitalizacija grada veoma širok pojam, Glavni grad će nastaviti i dalje aktivnosti u cilju digitalnog razvoja grada, što će u konačnom dovesti do integracije više sistema u jedinstven “Smart City” sistem. Ovaj sistem će shodno ulaznim podacima o, na primer, broju vozila u određenoj saobraćajnici određivati način regulacije saobraćaja uz pomoć svetlosne signalizacije – semafora, ili npr. smanjenje intenziteta rasvete u ulicama bez ili sa smanjenom frekvencijom saobraćaja. Takođe, nadogradnja svetlosne signalizacije sa displejima će omogućavati učesnicima u saobraćaju pristup brojnim informacijama i navigacionim porukama u cilju lakšeg i bržeg odvijanja saobraćaja, što će, pored uštede električne energije, doprineti i manjoj potrošnji energenata, kao i manjoj emisiji štetnih izduvnih gasova.

Izvor: Glavni grad Podgorica

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti