Podgorica – jedini grad u regionu sa Strateškom kartom buke

Evropska agencija za životnu sredinu (EEA) je nedavno objavila Izveštaj „Buka u životnoj sredini u Evropi – 2020”, koji predstavlja sveobuhvatan pregled i analizu buke u životnoj sredini u Evropi, pregled svih mera preduzetih u cilju upravljanja i smanjenja buke u životnoj sredini i pregled ispunjenih obaveza utvrđenih Direktivom o proceni i upravljanju bukom iz životne sredine.

Foto-ilustracija: Unsplash (Oleg Laptev)

U Izveštaju koji obuhvata 32 zemlje članice i šest zemalja saradnica Evropske agencije za životnu sredinu navodi se da je Crna Gora jedina zemlja saradnica iz regiona zapadnog Balkana koja je izradila Stratešku kartu buke za Glavni grad Podgorica.

Glavni grad Podgorica je u septembru 2018. usvojio Stratešku kartu buke za teritoriju Glavnog grada, a budući da je usvojena 2018. obuhvatila je i Opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci i Tuzi, sa ciljem dobijanja podataka o nivoima buke, uključujući prekoračenja propisanih graničnih vrednosti, kao i o broju ljudi izloženih buci na određenom području.

Područje za koje je izrađena Strateška karta buke obuhvata urbani deo glavnog grada – Podgorice (8584,9ha), Opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci (1805,3 ha) i Opštine Tuzi (909,3ha).

U izveštaju Evropske agencije za zaštitu životne sredine je konstatovano da je Glavni grad u cilju adekvatnog upravljanja bukom usvojio i Akcioni plan za zaštitu od buke u životnoj sredini, koji će doprineti boljoj zaštiti ljudi od buke koja potiče iz životne sredine. Strateška karta buke i Akcioni plan izrađeni su u skladu sa svim zakonskim i podzakonskim aktima koji regulišu ovu oblast.

Izveštaj Evropske agencije za zaštitu životne sredine – “Buka u životnoj sredini u Evropi 2020” dostupan je na linku.

Izvor: Glavni grad Podgorica

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti