Kruševac ima u planu ažuriranje procene uticaja koji na sredinu ima postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

Foto-ilustracija: Pixabay

Nosilac projekta JKP za vodovod i kanalizaciju „VODOVOD KRUŠEVAC“, podneo je zahtev za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta  – centralno postrojenje za perečišćavanje otpadnih voda grada Kruševca.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428 kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti