Krajem decembra javna rasprava o projektu upravljanja otpadom u Nišu

Ministarstvo-zzs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine saopštilo je da je nosilac projekta „Jugo-Impex“ iz Niša podneo Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja i tretmana električnog i elektronskog otpada u opštini Niš.

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama resornog ministarstva ili na službenom sajtu ministarstva u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, kao i u prostorijama Gradske uprave Niša.

Javna rasprava i prezentacija predmetne Studije biće održana 22. decembra 2016. godine u prostorijama Gradske uprave Niša.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti