Kragujevac uvodi sistem energetskog menadžmenta

Foto: kragujevac.rs

Zahvaljujući ostvarenim rezultatima u oblasti uvođenja sistema energetskog menadžmenta, Kragujevac je pored Pančeva prepoznat kao grad koji je u ovom trenutku najnapredniji. Tim povodom danas je upriličeno potpisivanje Memoranduma o razumevanju, između Programa Ujedninjenih nacija za razvoj (UNDP) i grada Kragujevca. Projekat razvijen od strane UNDP, sprovodi se u Srbiji u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike.

Koristi od unapređenja energetskog menadžmenta su mnogostruke, ako se ima u vidu podatak da Srbiji koristi četiri puta više energije od zemalja EU, istakla je Steliana Nedera zamenica stalne predstavnice UNDP i dodala da se tako na nacionalnom nivou smanjuje zavisnost od uvoza i povećava energetska sigurnost. Na lokalnom nivou ostvaruju se značajne finansijske uštede, kako za javni sektor tako i za građane koji će plaćati niže račune. Projekat između ostalog uključuje primenu softvera za stalno praćenje, analizu i izveštavanje u potrošnji i troškovima za energiju i vodu.

U skladu sa programima koja su sprovodila resorna ministarstva i Vlada Republike Srbije kao i u skladu sa budžetom, u prethodne dve – tri godine renovirali smo veliki broj objekata i postigli zavidne efekte u potrošnji, naglasio je gradonačelnik Radomir Nikolić. Zahvaljujući samo led rasveti u OŠ “Stanislav Sremčević“ smanjili smo potrošnju struje za 40 posto. Ideja je da nastavimo sa ovim programom, a Memorandum je samo deo čitave priče koja će omogućiti kontrolu potrošnje u svim objektima koji su u nadležnosti lokalne samouprave, pre svega u školama i vrtićima. Osim smanjenih računa i kontrole potrošnje, imamo i alarme ukoliko dođe do iskakanja u potrošnji struje, energenata ili vode.

Kragujevac je među prvima u Srbiji formirao Odeljenje za energetsku efikasnost i imenovao energetskog menadžera. U protekle tri godine, prema rečima energetskog menadžera Ane Radojević, u obnovu deset osnovnih i srednjih škola, preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, Ministarstva prosvete i nemačke razvojne banke KfW uloženo je 200 miliona dinara. Svi ti objekti unapređeni su za jedan energetski razred. I ove godine u planu je da se energetski unapredi deset vrtića što će omogućiti da se tokom vikenda ili u vreme raspusta isključi grejanje i ne rasipa energija.

Projekat koji traje pet godina i čija je direktna vrednost 2,5 miliona dolara, predstavila je Marijana Matejić portfolio menadžer za energetiku UNDP i dodala da će kroz inicirane investicije vrednost projekta iznositi 20,5 miliona dolara. Kragujevac ima vrlo ozbiljan pristup ovom poslu jer se u toj oblasti ozbiljno radi već nekoliko godina unazad. Kao takav Kragujevac zaslužuje dodatnu podršku u uvođenju naprednijih alata, tako da ćemo zajedno raditi na izradi novih modula i funkcionalnosti informacionih sistema. Grad Kragujevac je već uneo 240 objekata ili delova objekata u informacioni sistem sa pripadajućim računima, što je, kazala je Marijana Matejić, najbolji rezultat u Srbiji.

Inače, Kragujevac u saradnji sa UNDP realizuje nekoliko projekata, a prijavili smo se i sa predlogom projekta za reformu i usavršavanje ISEM baze. Ideja je, prema rečima Nataše Pešić – Radosavljević načelnika Gradske uprave za upravljanje projektima, održivi i ravnomerni razvoj, da se baza proširi i privatnim sektorom i već je uključeno 300 upravnika zgrada u Kragujevcu koji imaju interes da mere potrošnju i rade analize.

izvor: kragujevac.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti