Međunarodni kongres o procesnoj industriji Procesing ’22

  0
  Foto: Promo

  Procesing ’22 je trideset peti Međunarodni kongres o procesnoj industriji koji organizuje Društvo za procesnu tehniku, pri SMEITS-u, a suorganizatori su Mašinski fakultet u Beogradu – Katedra za procesnu tehniku, i Samit energetike Trebinje (SET).

  Rok za prijavu tema za Procesing ’22 je do 31. marta, dok će autori do 10. aprila biti obavešteno u njihovom prihvatanju. Autori koji na Procesingu ’22 učestvuju sa celim radom, rad za recenziju treba da dostave do 30. aprila 2022. Prezentaciju rada treba dostaviti najkasnije do 25. maja.

  Izabrani radovi biće predloženi za objavljivanje u jednom od izdanja časopisa „Thermal Science“, organizator i suorganizatori pokrivaju troškove objavljivanja radova.

  Procesing ’22 održaće se od 1. do 3. juna 2022. godine u Beogradu.  

  Okrugli sto

  Ove godine predviđene teme okruglih stolova su:

  1. Savremeni postupci termičkog tretmana otpada i mogućnosti primene tog otpada kao goriva u procesnoj industriji Srbije.

  2. Iskustva u primeni biomase kao goriva u toplanama u Srbiji.

  3. Nova domaća zakonska regulativa u oblasti opreme pod pritiskom.

  Tematske oblasti

  Procesne tehnologije

  Naftna, hemijska i petrohemijska industrija; crna i obojena metalurgija; industrija nemetalnih minerala; industrija plastičnih materijala; industrija građevinskih materijala; industrija vatrostalnih i termoizolacionih materijala; industrija papira i celuloze; farmaceutska industrija; prehrambena industrija; proizvodnja alkoholnih i bezalkoholnih pića; proizvodnja stočne hrane; proizvodnja veštačkih đubriva i agrohemikalija; duvanska industrija; tekstilna industrija; gumarska industrija.

  Projektovanje, izgradnja, eksploatacija i održavanje procesnih postrojenja

  Projektovanje procesnih postrojenja; Izgradnja procesnih postrojenja; puštanje u rad; eksploatacija i održavanje procesnih postrojenja; ispitivanje funkcionalnosti i bezbednosti; sistemi automatskog upravlljanja i kontrole procesa; informacione tehnologije u projektovanju i upravljanju procesnim postrojenjima.

  Osnovne i pomoćne operacije, aparati i mašine u procesnoj industriji

  Toplotne (zagrevanje, isparavanje, kondenzacija, hlađenje, topljenje, i dr.); difuzione (destilacija, rektifikacija, adsorpcija, apsorpcija, kristalizacija, ekstrakcija, sušenje, i dr.); mehaničke (drobljenje, mlevenje, prosejavanje, klasiranje, briketiranje, tabletiranje, i dr.); hidromehaničke (taloženje, filtriranje, centrifugiranje, otprašivanje, mešanje, i dr.); biohemijske i hemijske operacije (fermentacija, oksidacija, redukcija, i dr.); pomoćne operacije i oprema (transport, skladištenje, pakovanje, i dr.); aparati i mašine, cevovodi i armature.

  Energija u procesnoj industriji

  Korišćenje energije u procesnim postrojenjima; energetska efikasnost procesnih postrojenja; primena obnovljivih izvora energije; korišćenje otpadne toplote procesa.

  Inženjerstvo životne sredine i održivi razvoj u procesnoj industriji

  Zaštita životne sredine, zaštita radne sredine; upravljanje otpadnim materijalima u procesnoj industriji; rešenja za smanjenje emisije gasova staklene bašte iz procesne industrije.

  Procesi i postrojenja u pripremi i prečišćavanju vode u procesnoj industriji

  Tretman vode za različite primene u procesnoj industriji; prečišćavanje otpadnih voda u procesnoj industriji.

  Sušenje i sušare

  Procesi i oprema za sušenje; konvencionalne i nove tehnologije sušenja; kontrola i upravlljanje procesima sušenja, energetska efikasnost, uticaj na okolinu; sušare: u prehrambenoj industriji, industriji nemetala, za sušenje drveta i dr.

  Gasna tehnika

  Gorivi gasovi; tehnički i medicinski gasovi; proizvodnja i primena.

  Modelovanje i optimizacija procesnih i termoenergetskih postrojenja

  Merenja i upravljanje u procesnoj industriji

  Osnovne merne veličine u procesnoj industriji; zakonska regulativa i standardizacija iz oblasti merenja i ispitivanja; merenja u cilju kontrole, vođenja i automatskog upravljanja procesom; merni sistemi (senzori, davači, izvršni elementi); organizacija složenih sistema merenja sa akvizicijom podataka.

  Menadžment kvaliteta i standardizacija u organizacijama

  Sistemi menadžmenta kvaliteta i srodni, standardizovani sistemi menadžmenta – životna sredina, bezbednost hrane, zdravlje i bezbednost na radu, sigurnost informacija, rizici i dr.; Integracija sistema menadžmenta organizacije; Metode, tehnike i alati u planiranju, upravljanju, poboljšavanju i obezbeđivanju kvaliteta, i srodnim sistemima menadžmenta organizacije; Standardizacija, metrologija i kontrola kvaliteta; Akreditacije, provere, ocene i sertifikacije sistema menadžmenta organizacije; Kultura kvaliteta i strategije kvaliteta u proizvodnim i uslužnim organizacijama.

  Organizacioni odbor 

  Dr Miroslav Stanojević, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd (predsednik) 

  Dr Aleksandar Petrović, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

  Dr Miloš Ivošević, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

  Dr Gorica Ivaniš, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

  Dr Jelena Ruso, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd

  Dr Milica Karanac, Envico doo, Beograd 

  Dr Marta Trninić, Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd – Odsek Beogradska politehnika, Beograd

  Branislav Todorović, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

  Milan Travica, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

  Aleksandar Branković, SET Trebinje, Bosna i Hercegovina

  Jelena Salević, SMEITS, Beograd

  Vladan Galebović, SMEITS, Beograd  

  Izlaganje i objavljivanje rada

  Procesing ’22 se organizuje prema pravilima definisanim za međunarodne skupove što određuje svrstavanje i kvantifikaciju radova autora.

  Zbornik rezimea svih prihvaćenih radova na srpskom i engleskom jeziku biće objavljen u štampanom izdanju. 

  Zbornik radova u celini biće objavljen na sajtu SMEITS-ovih izdanja, imaće svoj CIP i ISBN. Originalni izloženi radovi mogu dobiti oznaku DOI što obezbeđuje znatno veću vidljivost i citiranost tekstova.

  Jedan broj radova biće odabran za objavljivanje u časopisu „Procesna tehnika“ (M53). 

  Autori mogu prijaviti i izlagati radove na sledeći način:

  – Izlaganje u okviru programa i objava kompletnog rad u zborniku na sajtu SMEITS-ovih izdanja;

  – Izlaganje na posteru i objava kompletnog rada u zborniku na sajtu SMEITS-ovih izdanja;

  – Prezentacija u okviru programa.

  Puna kotizacija za Procesing ’22 iznosi 8.000 dinara, a za članove SMEITS-a 6.400 dinara (sa uključenim PDV). Autor koji izlaže rad oslobođen je plaćanja kotizacije.

  Na Procesingu ’22 studenti mogu izlagati svoje radove u posebnoj sesiji i biće proglašen autor najboljeg rada.

  Izvor: Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije