Konkurs za finansiranje pokretanja školske bašte u osnovnim i srednjim školama na teritoriji AP Vojvodine

  0

  U skladu sa ciljevima i aktivnostima Fondacije (član 6. stav 1. tačka 2., i član 7. stav 1. tačka 5. Statuta) Fondacija za zaštitu životne sredine „Jasen” raspisuje

  KONKURS

  za finansiranje pokretanja školske bašte u osnovnim i srednjim školama na teritoriji AP Vojvodine

  Fondacija „Jasen” (u daljem tekstu: Fondacija) u skladu sa finansijskim planom i mogućnostima u budžetskoj 2019 godini, finansira i sufinansira najmanje tri škole na teritoriji AP Vojvodine, za projekat izgradnje ili pokretanje školske bašte, kao mesto i mogućnost obrazovno-vaspitnog prostora za školsku decu.

  Raspored sredstava

  Pravo na učestvovanje na konkursu imaju osnovne i srednje škole na teritoriji AP Vojvodine, koje će kao jedan od ciljeva naznačiti da ovaj projekat ima za cilj unapređivanje i uvođenje novih metoda u nastavi i dugotrajnu brigu i čuvanje same školske bašte kao jedan od načina probuđivanja ekološke svesti učenika.

  Sredstva u vrednosti od 360.000,00 dinara namenjena su za finansiranje i sufinansiranje sledećih prioriteta:

  1. Modernizacija obrazovno-vaspitnog rada

  2. Usaglašavanje obrazovanja sa praktičnim metodama

  3. Negovanje multikulturalnosti, interkulturalnosti i tradicije između učenika raznih nacionalnih manjina putem praktičnog rada

  4. Prevencija ranog napuštanja formalnog obrazovanja

  5. Podsticanje vannastavnih aktivnosti

  6. Rad u prirodi, razvijanje ekološke svesti učenika

  Svaka škola koja bude odabrana za učešće u programu dobija do 150.000,00 dinara od ukupne vrednosti.

  Ako su u pitanju gradske škole bez zelenih površina, mogućnost za konkurisanje takođe postoji. Konkurs se dodeljuje i za finansiranje školskih bašta na betonskim površinama (saksijske biljke, viseće bašte, vertikalne bašte i sl.)

  Više informacija o uslovima za učešće na konkursu, kriterijumima za dodelu sredstava, potrebnoj dokumentaciji i sugestije za uspešno konkurisanje možete da pronađete na sajtu Fondacije: https://jasen.org.rs/projekti/konkurs-za-finansiranje-skolske-baste/?fbclid=IwAR2mWGx4sV2l0gKM3V0nfSxUCs7JiXJczely8uQnx8bMoygTNCEZJWqbnS0.

  Podnošenje prijave na konkurs

  Prijava na konkurs se podnosi isključivo u elektronskoj formi na adresi: jasen.org.rs/form/konkurs-za-finansiranje-skolske-baste.

  Konkurs je otvoren od 3. februara do 15. marta 2019. godine.

  Rok za realizaciju projekta

  15.4.2019.–1.5.2020.

  Rok za slanje dnevnika aktivnosti, ocene komisije i utisaka učenika najkasnije do 31.5.2020. godine.

  Dodela sredstava

  Članovi upravnog odbora Fondacije vrše stručni pregled podnetih prijava, vrednuju projekte u skladu sa uslovima i kriterijumima navedenim u konkursu i donose konačnu rang listu.

  Odluka o dodeli sredstava se objavljuje na internet stranici Fondacije.

  Obaveštenje o rezultatima konkursa dostavlja se svim prijavljenim školama.