Koka-Kola planira da do 2040. godine ostvari nultu emisiju CO2

Foto: Represent

Kompanija Koka-Kola HBC saopštila je da će emisiju gasova s efektom staklene bašte svesti na neto nulu u celom lancu vrednosti do 2040. godine. Kroz postojeće ciljeve do 2030. godine kompanija će smanjiti svoju emisiju gasova sa efektom staklene baste za 25 odsto, a u narednoj dekadi za jos 50 odsto.

Kako bi uticala na emisije treće strane, kompanija će nastaviti da proširuje saradnju sa svojim dobavljačima na ostavarenju zajedničkih ciljeva u ovoj oblasti. Ukoliko nije moguće u potpunosti eliminisati emisije, kompanija će obezbediti investicije u druge mere prevencije klimatskih promena.

Kako bi postigla ovaj ambiciozan cilj, Koka-Kola HBC se obavezala da će investirati 250 miliona evra u inicijative posvećene smanjenju emisije gasova do 2025, preći na 100 odsto obnovljive izvore energije17 u svim svojim operacijama, a stalnim inovacijama uticati na energetsku efikasnost i osnažiti cirkularnu ekonomiju u oblasti ambalaže kroz veću upotrebu rPET ambalaže, usvajanjem opcija sa manje ambalaže i opcija sa povratnom ambalažom, smanjenjem plastike u sekundarnoj ambalaži.

Kompanija se takođe obavezala da obezbedi energetski efikasne i ekološki prihvatljive frižidere za kupce, smanji emisiju štetnih gasova iz sirovina i uvede program „Zeleni vozni park“, koji za cilj ima prelazak na vozila sa nižom stopom emisije CO2.

„Ova obaveza je krajnja destinacija ambicioznog puta ka održivoj budućnosti, koji smo započeli pre mnogo godina. Ovaj korak je u skladu sa našom filozofijom da podržimo društveno-ekonomski razvoj naših zajednica i ostvarimo pozitivan uticaj na životnu sredinu. Iako još nemamo sve odgovore, naš plan, dosadašnji rezultati i partnerski pristup daju nam samopouzdanje da ćemo ih ostvariti”, rekao je Zoran Bogdanović, glavni izvršni direktor Koka-Kola HBC grupe.

Ova globalna kompanija uspešno posluje i na tržištu Srbije i to već više od pola veka, a svoje rezultate u oblasti održivog poslovanja tradicionalno predstavlja javnosti i zainteresovanim stranama kroz lokalni Izveštaj o održivosti.

“Želimo da budemo odgovoran i pouzdan partner zajednici u kojoj poslujemo i osnažimo je u ekonomskom, socijalnom i ekološkom domenu. Ponosni smo na činjenicu da od 1. jula 2020. godine, sva električna energija koju koristimo u obe punionice u Srbiji, 100% potiče iz obnovljivih izvora energije. Zahvaljujući tome, tokom 2020. uštedeli smo 11.707 tona CO2.  Dodatno, trudimo se da povećamo efikasnost u očuvanju resursa time što smo 51% naših rashladnih uređaja koji se nalaze u prostorijama kupaca, zamenili energetski efikasnim modelima”, navodi generalni direktor Koka-Kola HBC Srbija Svetoslav Atanasov.

Koka-Kola HBC jedna je od prvih kompanija koja je postavila naučno zasnovane ciljeve u oblasti održivosti i na njihovom ispunjenju kontinuirano radi. U poslednjih deset godina, kompanija je prepolovila direktnu emisiju gasova sa efektom staklene bašte, a plan smanjenja ugljen-dioksida do 2030. već je usvojen i odobren i zasniva se na budućnosti u kojoj globalno zagrevanje neće prelaziti 1,5 °C. U martu 2021. godine, Koka-Kola  HBC je prema Dow Jones indeksu održivosti, po peti put u poslednjih 7 godina ocenjena kao najodrživija svetska kompanija za proizvodnju pića, što je najbolji rezultat do sada.

Izvor: Represent

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti