KAKO PRAVILNO REKONSTRUISATI ILI IZGRADITI ENERGETSKI EFIKASNE OBJEKTE

Foto: Knauf Insulation

Dobra izolacija štiti od požara i štedi novac

Talas rekonstrukcije javnih objekata, skuplja energija i subvencije države – probudile su svest građana o potrebi izolacije kuća i zgrada, sa ciljem uštede na grejanju i hlađenju.

Evropska unija je u junu 2023. najavila direktivu koja propisuje da se svake godine renovira tri procenta postojećih objekata, u cilju poboljšanja njihove energetske efikasnosti. Istovremeno, u Srbiji se sprovodi nekoliko projekata koji subvencionišu renoviranje porodičnih objekata i zgrada kolektivnog stanovanja.

Prva mera poboljšanja energetske efikasnosti objekta jeste izolacija omotača zgrade – fasade i krova. Samo postavljanje adekvatnog izolacionog materijala od mineralne vune na fasadu može da smanji utrošak energije čak do 40 odsto. Ako tome dodamo i stolariju, oblaganje potkrovlja i poda, te postavljanje toplotnih pumpi, dobijamo energetski efikasan objekat, ali i udoban i zdrav za život. Prema novim propisima čije se usvajanje očekuje uskoro, subvencije za ugradnju toplotnih pumpi se ne daju građanima koji prethodno nisu izolovali svoj objekat, čime je zakonodavac uzeo u obzir holistički pristup energetskoj sanaciji.

Postoji još jedna važna osobina izolacije od mineralnih vuna – protivpožarna zaštita.

Zašto je važno izolovati objekat negorivim materijalima?

Foto: Knauf Insulation

Osim toplotne izolacije, mora se voditi računa i o zaštiti od širenja požara putem fasade i o požarnom kapacitetu zgrada koji se uvećava ako se prilikom renoviranja ili izgradnje koristi goriva izolacija. Zakon propisuje kategorije objekata koje je neophodno u celosti izolovati negorivim materijalima, a za ostale propisuje barijere od kamene vune između spratova, kako se u slučaju izbijanja požara on ne bi prenosio uvis. Što se tiče izolacije krovova – požar se u gradskim sredinama veoma brzo prenosi preko drvene krovne konstrukcije, tako da jedino mineralne vune kao izolacija između i ispod rogova krova obezbeđuju potpunu sigurnost stanara i imovine.

Stanovništvo u Srbiji nije dovoljno informisano o svim aspektima renoviranja kuća i stanova, ali ni instalateri nemaju dovoljno iskustva i znanja za izbor i izvođenje rešenja za utopljavanje zgrada koja će imati protivpožarnu sigurnost.

Udruženje proizvođača mineralnih vuna Srbije (MIVUS) edukuje javnost o potrebi da se negorivim materijalima izoluju fasade i potkrovlja ili da se mineralnom vunom izvedu protivpožarne barijere na fasadama u slučaju da je osnovni izolacioni materijal omotača zgrade zapaljiv.

Pravilnik o tehničkim zahtevima bezbednosti od požara spoljnih zidova zgrade definiše upotrebu negorivih materijala prilikom izgradnje novih ili rekonstrukcije postojećih objekata. MIVUS poziva na poštovanje postojeće regulative zbog bezbednosti života, ali i imovine. Dobro izolovana i „utopljena“ zgrada će, takođe, doneti i dodatnu vrednost svojim vlasnicima kroz povećanje cene kvadrata objekta, a još će biti vrednije zgrade koje su izolovane negorivim materijalima.

Izolacija novih i postojećih objekata mineralnim vunama je investicija koja se isplati finansijski i kroz energetsku sigurnost i manje troškove grejanja i hlađenja, ali i kroz osiguranje života i imovine protiv požara, i, na kraju, kroz uvećanu vrednost nekretnine u posedu.

Za sve dodatne informacije o pravilnoj izolaciji pogledajte www.mivus.rs.

Izvor: Knauf Insulation

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti