Juče imenovan v.d. direktora Elektromreže Srbija

img_1483085508Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 29. decembra 2016. godine imenovala Jelenu Matejić za vršioca dužnosti direktora Akcionarskog društva Elektromreža Srbije.

U Elektromreži Srbije, Jelena Matejić je zaposlena od 2012. godine i do sada je bila na poziciji izvršnog direktora za investicije i strategiju. Uspešno je vodila najveće projekte u istoriji preduzeća kao što su izgradnja i puštanje u pogon trafostanice Beograd 20 i aktuelna izgradnja Transbalkanskog koridora za prenos električne energije.

Jelena Matejić je master ekonomije i diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pohađala je i specijalističke studije WIFI instituta (Austrijska agencija za razvoj) i stekla stručno zvanje „project manager“. Poseduje sertifikate sa više seminara, kurseva, treninga na temu: biznis plan, izrada studija izvodljivosti i veštine rukovođenja.

Radila je u firmi „Mark plan“, marketing istraživanje, na poziciji spoljnog saradnika, zatim u kompaniji „Delta sport d.o.o“., gde nastavlja svoju profesionalnu karijeru, od Sektora za finansije, do pozicija Direktora razvoja maloprodajne mreže i pomoćnika v.d.generalnog direktora zadužena za investicije. Od 2006. godine prelazi na poziciju pomoćnika generalnog direktora za investicije u kompaniji „Droga  kolinska Group“, a od 2012. godine je u „Atlantic grupi“, direktor za investicije i investiciono održavanje za Srbiju i Makedoniju.

Oktobra 2012. godine, Jelena Matejić zasniva radni odnos u Elektromreži Srbije na poziciji izvršnog direktora za investicije i strategiju. Bila je na javnim funkcijama člana Upravnog odbora preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ i člana Nadzornog odbora iste kompanije, a od februara 2015. godine je na javnoj funkciji predsednik saveta Akcionarskog fonda Republike Srbije. Imenovana je i za člana Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema.

Jelena Matejić je rođena 1973. godine u Smederevu, udata je i majka jednog deteta. Tečno govori engleski i služi se španskim.

Izvor: ems.rs

V.V.

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti