Javni poziv za odabir jedinica lokalne samouprave za (SECAP)

Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BIH) raspisao je Javni poziv za odabir jedinica lokalne samouprave za pripremu akcionog plana energetski održivog razvoja i klimatskih promena (SECAP).

Foto: Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za pripremu Akcionog plana energetski održivog razvoja i klimatskih promena (SECAP) u jedinicama lokalne samouprave (JLS) u Bosni i Hercegovini.

Akcioni plan energetski održivog razvoja (SEAP-Sustainable Energy Action Plan), odnosno novi Akcioni plan energetski održivog razvoja i klimatskih promena (SECAP-Sustainable Energy and Climate Action Plan) je ključni dokument koji prezentuje način na koji će lokalne vlasti doprineti implementaciji konkretnih aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje adaptacijskih sposobnosti na lokalnom nivou u odnosu na klimatske promene, kao i naporima koji se ulažu za smanjivanje emisije gasova sa efektom staklene bašte.

Više o ovom Javnom pozivu možete naći ovde.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti