Jačanje kapaciteta u cilju implementacije Okvirne direktive o vodama u Crnoj Gori

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore organizuje javnu raspravu i upućuje građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima, da se uključe u javnu raspravu o predlogu donošenja Planova upravljanja rečnim slivovima (Jadranskim i Dunavskim).

Foto: MORT

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u saradnji sa Evropskom Komisijom realizuje projekat „Jačanje kapaciteta u cilju implementacije Okvirne direktive o vodama u Crnoj Gori“, podržan iz bespovratnih sredstava IPA 2014 fonda.

U okviru projekta su pripremljeni Planovi upravljanja rečnim slivovima (Jadranskim i Dunavskim) u skladu sa smernicama Okvirne direktive o vodama i drugih EU Direktiva u oblasti voda, što je bio i glavni cilj projekta.

Kako je i predviđeno Okvirnom direktivom o vodama i Zakonom o vodama, Javna rasprava za Planove upravljanja rečnim slivovima će trajati šest meseci, pre njihovog konačnog usvajanja.

Takođe, zainteresovanu javnost  će u periodu od šest meseci održati i dve konferencije, jedna u Jadranskom a jedna u Dunavskom slivnom području u Crnoj Gori, gde će se prezentovati Plan upravljanja Jadranskim i Dunavskim slivom.

Sve sugestije i komentare na dokumente možete dostaviti na e-mail upravazavode@uzv.gov.me i kontakt telefon +382 20 224 593, kao i putem pošte na adresu, Bulevar Revolucije br. 24, 81000 Podgorica, Uprava za vode.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti