Tag: Okvirna direktiva o vodama

Brod-laboratorija „Argus“ ponovo plovi Dunavom

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan i ambasador Savezne Republike Nemačke u Republici Srbiji Tomas Šib obišli su brod-laboratoriju Argus. U kratkoj plovidbi beogradskim akvatorijem, ministar Trivan upoznao je nemačkog ambasadora sa svojstvima...

Srpski i nemački stručnjaci vrše biološki monitoring voda u Srbiji tokom septembra

U ponedeljak 9. septembra počelo je terensko istraživanje u okviru EU tvining projekta "Podrška planiranju politika u sektoru upravljanja vodama" u kojima učestvuje i Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković".Tvining je najvažniji...

Jačanje kapaciteta u cilju implementacije Okvirne direktive o vodama u Crnoj Gori

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore organizuje javnu raspravu i upućuje građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima, da se uključe...

Studenti učili o kvalitetu površinskih i podzemnih voda i monitoringu vazduha

U okviru praktične nastave na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, stručnjaci Agencije za zaštitu životne sredine održali su predavanje na temu monitoringa i izveštavanja o kvalitetu...

Šta je „efekat koktela“ u evropskim vodama i zašto predstavlja zdravstvenu pretnju?

Novi izveštaj Evropske agencije za životnu sredinu (EEA) ukazao je da, uprkos uspešnom rešavanju problema sa najopasnijim hemikalijama u vodi, treba obratiti veću pažnju na opasnost od "efekta koktela" odnosno mešanja različitih...

Za Crnu Goru uspostavljanje sistema monitoringa voda najveći izazov

Uspostavljenje sistema monitoringa predstavlja najveći izazov u okviru sistema upravljanja vodama, kako za državne, tako i za naučne institucije, smatra profesor Prirodnomatematičkog fakulteta, Vladimir Pešić. Upravljanje vodama je jedna od podoblasti u okviru...

Vodni resursi Republike Srbije – stanje i perspektive

Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 27 sastala se prošlog petka u Beogradu u Zelenom salonu Narodne Skupštine na temu Vodni resursi Republike Srbije.Sastanak su zajednički organizovali Centar za...

Kragujevački studenti upoznati sa monitoringom kvaliteta površinskih voda Srbije

U okviru nastave i vežbi iz predmeta Ekološki monitoring životne sredine studentima četvrte godine studija ekologije i biologije Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu stručnjaci Agencije za zaštitu životne sredine održali su...

NVO pozivaju Evropsku komisiju da ne menja Direktivu o vodama

Preko 80 nevladinih organizacija pokrenulo je kampanju kojom pozivaju Evropsku komisiju da odbrani propis koji štiti vodne resurse poput reka, potoka, jezera, močvara i podzemnih voda.Do sada je preko 100.000 Evropljana potpisalo...

Trening za hidromorfološku procenu, monitoring i ocenu stanja reka u Crnoj Gori

 NVO Green Home održala je trening za hidromorfološku procenu, monitoring i ocenu stanja reka u Crnoj Gori. Trening je, kako je saopšteno, sa terenskim istraživanjima organizovan za mlade stručnjake iz oblasti rečne ekologije,...

Potekla voda u „ljutom“ crnogorskom kršu – u Banjanima

 Hidroistražni radovi koji su izvedeni na lokaciji Riječani u opštini Nikšić potvrdili su postojanje izdašnih vodnih potencijala u bezvodnom području Banjana, što će biti od presudnog značaja za oživljavanje ovog seoskog područja...

EU standardi i sistem zaštite voda u Srbiji

Debata “Monitoring podzemnih i površinskih voda – EU standardi i sistem zaštite voda u Srbiji“ održana je juče u Smederevu. Na debati su učestvovale tri profesorke univerziteta, doktorke Vesna Ristić-Vakanjac sa Rudarskog-geološkog fakulteta,...

IZDVOJENE VESTI