Izrada Strategije borbe protiv klimatskih promena počinje u septembru 2015. godine

pododbor eko minpolj gov rs

U četvrtak 2. jula 2015. godine održan je Pododbor za transport, regionalni razvoj, energetiku, zaštitu životne sredine i klimatske promene.

Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije gospođa Stana Božović istakla je da je resorno ministarstvo u finalnoj fazi pripreme zakonodavstva potrebnog za monitoring, izveštavanje i verifikaciju emisije gasova sa efektom staklene bašte neophodnog za evropski Sistem trgovine emisionim jedinicama. Dodala je da su sredinom maja 2015. godine započete aktivnosti na pripremi zakonodavne i institucionalne strukture koja je potrebna za sprovođenje EU Uredbe o mehanizmu monitoringa, a koja uključuje i zahteve Odluke o zajedničkom naporu.

Gospođa Božović je izjavila i da bi izrada Strategije borbe protiv klimatskih promena trebalo da započne u septembru 2015. godine, a istakla je i da Srbija ispunjava obaveze prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o promeni klime i prema međunarodnoj zajednici po pitanju regulisanja supstanci koje oštećuju ozonski omotač i fluorovanih gasova. Ona je dodala i da je osnovan Nacionalni savet za klimatske promene čiji je cilj jačanje saradnje i podizanje svesti o klimatskim promenama na nacionalnom nivou.

Sandra Jovićević

foto: eko.minpolj.gov.rs

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti