Izazovi kod modela upravljanja farmaceutskim otpadom sakupljenim od građana

Foto: pks.rs

Na sednici Grupacija veledrogerija razmatrao se izveštaj sa sastanka Grupacije proizvođača humanih lekova, veledrogerija i udruženja „Hrabri čistač” o predlogu sistemskog modela finansiranja upravljanja farmaceutskim otpadom sakupljenim od građana, a koji bi bio u skladu sa postojećom zakonskom regulativom i primenljiv u praksi.

Nakon održanih edukacija na temu implementacije GDP smernica na nacionalnom nivou koje je PKS uspešno organizovala u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, istaknute su sve obaveze veledrogerija u pogledu transporta odnosno isporuka lekova.

Na sastanku je ukazano da je – s obzirom na zakonski rok za donošenje podzakonskih akata, a koji su u vezi sa Zakonom o upravljanju otpadom – Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine formiralo posebnu radnu grupu za izradu predloga Pravilnika o upravljanju farmaceutskim otpadom. Pored posebne radne grupe formirana je i interna radna grupa sačinjena od predstavnika Grupacije proizvođača humanih lekova, Grupacije veledrogerija, Grupacije apoteka i predstavnika udruženja operatera „Hrabri čistač”.

Grupacije i udruženje su zaključili da interna radna grupa za izradu predloga Pravilnika o upravljanju otpadom nije u mogućnosti da nađe održiv sistemski model finansiranja upravljanja farmaceutskim otpadom sakupljenog od građana, a koji bi bio u skladu sa postojećom zakonskom regulativom i istovremeno primenljiv u praksi.

Istovremeno, proizvođači i/ili nosioci dozvole za lek, apoteke i operateri su iskazali spremnost da u potpunosti izvršavaju svoje obaveze u skladu sa modelom prihvatljivim za sve učesnike. Zaključak je da je ovo pitanje moguće rešiti na adekvatan način uz prethodne izmene Zakona o upravljanju otpadom, a u skladu sa sugestijama PKS, uoči usvajanja Zakona o upravljanju otpadom.

izvor: pks.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti