Iniciranje strategija za korišćenje OIE i EE u lokalnim samoupravama

Zakon o energetskoj efikasnosti koji je počeo da se primenjuje ove godine određuje okvire delovanja, a mi moramo promeniti svoju svest o obnovljivim izvorima energije (OIE), izjavila je pokrajinski sekretar Nataša Pavićević Bajić u intervju za list „Danas“. Ona smatra da je važno da opštine i gradovi naprave presek energetskog stanja (energetske potrošnje i sprovođenja mera energetske efikasnosti (EE)) i, s tim u vezi, izrade programme i strategije za korišćenje OIE i EE, u čemu će im pomoći radna grupa koju je osnovao Pokrajinski sekretarijat.

Podsetimo, Pokrajinski sekretarijat je nedavno potpisao Protokol o saradnji za izradu strateških dokumenata za korišćenje bioenergije na teritoriji AP Vojvodine sa Svetskom asocijacijom za bioenergiju. Ovaj protokol bi trebalo da omogući prelazak na planiranu i sistematsku podršku projektima iz obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti, čime bi se povećala proizvodnja energenata iz biomase.

Strateški dokumenti, čije je donošenje u planu, treba da budu verifikovani od strane strukovnih, svetskih i finansijskih organizacija.

Pokrajinski sekretar, gospođa Pavićević Bajić, smatra i da je biomasa jedan od najvećih prirodnih resursa Vojvodine, zbog čega treba učiniti sve da se poveća iskorišćenje ovog resursa.

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti