Gradi se postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Begeču

U Begeču je počela izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, čime će biti omogućeno da ranije izgrađena kanalizaciona mreža bude puštena u funkciju.

Foto: Grad Novi Sad

Za ovu investiciju iz budžeta Grada Novog Sada izdvojeno je 192 miliona dinara, a rok za završetak svih predviđenih radova je 240 dana.

Budući kompleks prečistača prostiraće se na površini od 1,5 hektara, udalјenoj oko 500 metara od samog naselјa, južno od magistralnog puta Novi Sad-Bačka Palanka.

Za obezbeđenje adekvatnog kvaliteta prečišćene vode, predviđena je primena kombinovanog postupka mehaničko-biološkog prečišćavanja, čime će biti zadovolјeni svi neophodni uslovi zaštite životne sredine, naročito zaštite okolnog zemlјišta, kao i površinskih i podzemnih voda.

Otpadne vode iz naselјa će se dovodnim kolektorom, iz pravca Ulice Dositeja Obradovića, transportovati do prečistača.

Budući recipijent prečišćenih otpadnih voda iz naselјa je reka Dunav (meandar Dunavac), a prečišćene otpadne vode neće ugroziti kvalitet vode u recipijentu.

Sem samog postrojenja, u okviru kompleksa biće izgrađene i interne saobraćajnice, parking, javno osvetlјenje, vodovodna i elektro mreža, a čitav prostor će se na kraju i hortikulturno urediti.

Izgradnjom prečistača i dovođenjem kanalizacije u funkcionalno stanje rešava se jedan od najkrupnijih komunalnih problema i ujedno omogućuje bolјi i kvalitetniji život stanovnika Begeča.

Time se još jednom potvrđuje opredelјenje grada Novog Sada za uspostavlјanje jednakih komunalnih standarda u svim prigradskim naselјima, uz podsećanje da su prethodnih godina izgrađena i puštena u rad tri prečistača i to u naselјima Kovilј, Stepanovićevo i Rumenka.

Gradska uprava za građevinsko zemlјište i investicije pristupila je realizaciji ovog kapitalnog objekta u cilјu unapređenja komunalne infrastrukture u prigradskim naselјima.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti