Grad Bor dogovorio formiranje ekološkog – zelenog saveta

 

Foto: Medija centar Bor

Gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić održao je prošlog petka sastanak sa ekološkim organizacijama sa ciljem uspostavljanja saradnje radi rešavanja ekoloških problema Bora i okoline.

Grad Bor  suočava se sa ekološkim izazovima uzrokovanim povećanoj  rudarskoj aktivnosti kompanija RTB Bor, Rakita, Jugokaolin kao i prisustvom mnogobrojnih istraživačkih kompanija.

Učesnici su zaključili da je neophodno usaglasiti eksploataciju rudnih rezervi sa turističkim i poljoprivrednim potencijalima grada uz poštovanje ekoloških standarda Srbije i Evropske unije.

Dogovoreno je formiranje ekološkog – zelenog saveta koji će biti sastavljen od predstavnika lokalne samouprave, nevladinih organizacija, stručnih i zdravstvenih institucija i stanovnika ekološki ugroženih mesnih zajednica.

Za koordinaciju saradnje odgovaran je Srećko Zlatković, član Gradskog veća Bora.

Savet treba da bude formiran do kraja oktobra sa ciljem da: predlaže programe, mere i planove aktivnosti radi efikasnije zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i upravljanje otpadom a posebno komunalnim i rudničkim otpadom; koordinira radom organa na lokalnom nivou čiji je rad značajan za oblast zaštite životne sredine; pruža podatke od značaja za izradu strateških dokumenata iz oblasti zaštite životne sredine i razmenjuje informacije od značaja za proces planiranja; planira praćenje i ocenjivanje uspešnosti primene Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) uz predloge za inovaciju; radi na unapređenju i inoviranju Lokalnog energetskog akcionog plana energetske efikasnosti, inicira javnu raspravu i predlaže ga organima na usvajanje; radi na unapređenju edukacija i podizanje energetske i ekološke svesti.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti