EU PARLAMENT: Sava je jedna od ekološki najvrednijih reka u Evropi (FOTO)

Foto: Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

Reka Sava, jedna od poslednjih živih reka centralne Evrope, jovih dana je dobila vrednu pažnju u Briselu. Fondacija za zaštitu prirode EURONATUR i Evropska međunarodna asocijacija za vlažna staništa (European Association of Wetlands International) su učinile da problemi reke Save budu razmatrani u Evropskom parlamentu.

– Sava je jedna od evropskih ekološki najvrednijih reka. Međutim, Sava je veoma ugrožena mnogim infrastrukturnim projektima – rekao je direktor EURONATUR Gabrijel Švadere, prenosi portal Pokrajinskog zavo9da za zaštitu prirode.

Domaćin konferencije je bio član evropskog parlamenta Igor Šoltes (Greens / EFA). Evropska Komisija je prisustvovala konferenciji, kao i članice SavaParks mreže (SavaParks Network) – udruženja za zaštitu prirode i upravaljači zaštićenih područja duž Save. Mreža, čiji je član EURONATUR, je prvi prekogranični glas za zaštitu reke Save.

– Sava je na raskrsnici. Imamo priliku i znanja da sačuvamo ovaj zeleni pojas i istovremeno poboljšamo kontrolu od poplava. Međutim moramo da stavimo ovo znanje u funkciju, zašto nam je hitno potrebna podrška na evropskom nivou. Na kraju krajeva, četiri države u slivu reke Save (Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Srbija) su članice EU ili zemlje kandidati – rekao je Gabrijel Švadere.

Foto: Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

Prethodno, predstavnici nevladinih organizacija i upravljača zaštićenih područja su samo reagovali na ugrožavanje prirode. Umesto toga, sada je organizacija SavaParks Network razvila ekološku viziju za reku u celini, koja omogućava pokretanje napora na očuvanju prirode u pozitivnom smeru.

Evropski Parlament je pogledao prezentaciju „Bela Knjiga Reke Save“(„Sava White Book“). Više od godinu dana, konsultantska kuća iz Beča „FLUVIUS“ prikupljala je podatke o Savi i njenim pritokama, analizirala satelitske snimke i napravila proračune u saradnji sa organizacijama EURONATUR, RIVERWATCH i SavaParks Network kao deo kampanje „Sava Plavo Srce Evrope“ („Save the Blue Heart of Europe“).

Bela knjiga daje prvi kompletni opis i ekološki značaj ove jedinstvene reke i neposredne opasnosti i zaštite od poplava, hidroenergetskih projekata, izgradnje plovnih puteva i eksploatacije šljunka. Još značajnije, međutim, Bela knjiga precizno naglašava mogućnosti za poboljšanje kontrole poplava i očuvanja reke Save kao zelenog pojasa.

Foto: Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

Zaštita od poplava je veliki problem duž reke Save, ne samo zbog poplava koje su se desile u maju 2014. godine. Bela knjiga daje konkretne predloge za kontrolu poplava koje rade u skladu sa prirodom, a ne u suprotnosti sa njom. Ona identifikuje 143 oblasti duž Save koje su veoma bitne za prirodnu regeneraciju.

Nakon vraćanja u prirodno stanište, ukupno 185.000 hektara nekadašnjih plavnih šuma i livada mogu biti poplavljene i time ublažiti poplavne talase. Tokom poplava na ovaj način, 3.1 milijarda kubnih metara vode može biti prirodno zadržano.

Predstavnik Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode u Briselu na raspravi o reci Savi u Evropskom parlamentu je bio dr Slobodan Puzović, pomoćnik direktora za sektor zaštite prirode, ornitolog.

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti