EPS raspisao tender za izradu dokumentacije za vetropark u Kostolcu

b92.net

JP „Elektroprivreda Srbije“ objavilo je 22. aprila 2015. godine konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku usluge „Izrada Studije opravdanosti sa Idejnim projektom izgradnje parka vetroelektrana na lokalitetu Kostolca“.

Kako je navedno, cilj izrade ove dokumentacije je dobijanje tehničkih uslova izgradnje vetroparka, dokazivanje opravdanosti izgradnje, kao i izrada tenderske dokumentacije za nabavku opreme i radova.

Zainteresovani ponuđači moraju ispuniti obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke, ali moraju raspolagati i propisanim finansijskim, kadrovskim, tehničkim i poslovnim kapacitetom. Ponuda mora biti dostavljena na srpskom jeziku, a ponuđač ima pravo da podnese samo jednu ponudu.

Rok za dostavljanje ponuda je 22. maj 2015. godine do 13 časova.

Sandra Jovićević

foto: b92.net

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti