EPS raspisao konkurs za rešavanje problema sa RSV uljima

EPS

JP „Elektroprivreda Srbije“ raspisalo je početkom marta 2015. godine konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku Projekta IPA 2008 „Podrška zaštiti životne sredine u javnom sektoru – rešavanje problema električnih uređaja punjenih RSV uljima u EPS-u“.

Kako je navedeno u dokumentaciji, cilj realizacije ovog projekta je trajno rešavanje RSV u EPS-u saglasno zahtevima domaće i međunarodne regulative i ispunjavanje preuzetih obaveza prema Evropskoj komisiji, kao i saniranje ugrožene životne sredine. U planu je potpuna eliminacija RSV ulja i njima kontaminiranih materijala zamenom kompletne RSV opreme, dekontaminacijom RSV kontaminirane opreme, zatim zbrinjavanje sakupljenog RSV-a i RSV otpada, kao i sanacija i remedijacija kontaminiranog zemljišta.

Ponuđač mora ispuniti obavezne uslove za učešće na tenderu, ali i dodatne koji propisuju da ima neophodni finansijski, kadrovski, poslovni i tehnički kapacitet. Ponuda mora biti podneta na srpskom jeziku, a ponuđač može učestvovati samo sa jednom ponudom. Predviđeno je da ovaj projekat bude realizovan u vremenskom okviru od 36 meseci.

Svi zainteresovani mogu dostaviti svoje ponude do 14. aprila 2015. godine, a kriterijum za dodelu ugovora biće ekonomski najpovoljnija ponuda.

Sandra Jovićević

foto: eps.rs

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti