EPS raspisao javnu nabavku za tehničku podršku korisnicima geološke baze podataka ugljenih basena Srbije

EPS

JP „Elektroprivreda Srbije“ raspisalo je 7. maja 2015. godine Javnu nabavku „Tehnička podrška korisnicima geološke baze podataka ugljenih basena Srbije JP EPS-I faza“.

Svi zainteresovani za učešće u ovom pregovaračkom postupku moraju ispuniti propisane obavezne i dodatne uslove; između ostalog i posedovanje sertifikata ISO 90001:2008, ISO 140001:2004 i OHSAS 180001:2007. Ponuda mora biti podneta na srpskom jeziku, dok cena ponude mora biti izražena u dinarima.

Zainteresovani mogu podneti ponudu do 20. maja 205. godine, a kriterijum za odabir ponuđača biće najpovoljnija ponuda.

Sandra Jovićević

foto: eps.rs

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti