“Elektrani” će do kraja godine početi da obračunava cenu emisija CO2 za svoje elektrane

Foto-ilustracija: Pixabay

Državna elektroprivreda “Elektrani” Severne Makedonije (ESM) planira da do kraja godine osmisli i započne obračunavanje cene emisije ugljen-dioksida (CO2) iz svojih termoelektrana. U ovome ih podržava Sekretarijat Energetske zajednice koji je pozvao sve proizvođače električne energije u ovoj zemlji da zajedno osmisle i primene interni sistem za obračunavanje cene emisija CO2. Međutim, za sada je samo državna elektroprivreda prihvatila njihov predlog.

Cena ugljenika biće uračunata u sve investivione odluke, a njen iznos biće određen na osnovu tržišne cene u okviru Sistema za trgovanje emisijama Evropske unije.

“Iskreno pohvaljujem ESM što je prva elektroprivredna kompanija u ugovornim stranama Energetske zajednice koja se obavezala da će uvesti interne cene ugljenika. Ovo će na omogućiti da aktivno ubrzamo prelazak na klimatski održivi energetski sektor. Obračunavanjem cene ugljen-dioksida ESM će lakše moći da identifikuje mogućnosti ulaganja u projekte sa niskim emisijama CO2 i malim rizikom, u trenutnu kada zakonska obaveza za tako nešto još ne postoji”, rekao je Janez Kopač, direktor Sekretarijata Energetske zajednice.

Predsednik odbora direktora i izvršni direktor ESM-a Vasko Kovačevski istakao je da je uvođenje takse na CO2 neminovno i da će to doprineti smanjenju rizika u poslovanju, kao i u postepenom smanjivanju emisije ugljeničnog otiska koju kompanija ima prema akcionarima, kupcima i zaposlenima. 

Kako je dodao, posebno je ponosan na to što će državna elektroprivreda “Elektrani” predvoditi uvođenje internih cena za CO2 u Energetskoj zajednici.

U saopštenju Energetske zajednice navodi se da je poziv osmišljavanje i primenu obračunavanja cene emisije CO2 usledio nakon preporuka iz studije o opcijama za uvođenje novih taksi. Ovu studiju je pripremio Sekretarijat, a u njoj se navodi da je postepeno uvođenje taksi na ugljenik najoptimalniji pristupa za elektroenergetski sektor.

Milica Radičević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti