Dve hrvatske hidroelektrane dobile status povlašćenog proizvođača OIE

 

Foto: Wikimedia/Silverije

HERA je 3. marta 2017. godine donela rešenje kojim su dve HEP-ove hidroelektrane dobile status povlašćenog proizvođača električne energije.

Reč je o hidroelektranama „Orlovac” i „Dubrava”. HE „Orlovac” ima instalisanu snagu od 240 MW i planiranu proizvodnju od 195 GWh, dok HE „Dubrava” ima 80 MW instalisane snage i planiranu godišnju proizvodnju od 195 GWh.

Sticanje statusa povlašćenog proizvođača za HE „Orlovac” i HE „Dubrava” motivisano je željom da se električna energija iz tih elektrana sertifikuje, odnosno da objekti uđu u sistem garancije porekla električne energije u skladu sa međunarodnim standardima. Garancija porekla je elektronska isprava kojom se kupcu električne energije garantuje poreklo te energije iz određeno primarnog izvora proizvodnje, a u ovom slučaju reč je o obnovljivim izvorima, odnosno visokoefikasnoj kogeneraciji.

izvor: energetika-net.com

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti