ĐORĐE RAKOVIĆ: Srbija uspešno sprovodi implementaciju energetskih “mekih mera”

Foto: Privatna arhiva

Energetski portal tradicionalno sarađuje sa Garancijskim fondom AP Vojvodine. Sa gospodinom Goranom Vasićem imali smo razgovor i saznali mnogo o značaju i potencijalu koji Vojvodina ima kada je reč o biomasi i biogasu. Sada, posle godinu dana novi direktor ove institucije je gospodin Đorđe Raković i s njim smo razgovarali proletos za naš bilten „Energetska efikasnost„.

EP: Raspisan je konkurs za garanciju kredita u oblasti energetske efikasnosti, stimuliše se korišćenje bolje opreme u agraru i projekti koji unapređuju oblast obnovljivih izvora energije. Konkurs će trajati neograničeno dugo. U isto vreme u Bosni i Hercegovini donet je zakon o energetskoj efikasnosti, u Republici Srpskoj realizuju se radionice i edukacija građanstva o uštedi električne energije. Važnost energetske efikasnosti postaje mnogo značajnija nego ikada ranije u celom regionu. Šta vi šta mislite o ovim tendencijama?

Đorđe Raković: Sve su to pozitivni signali, a sve zemlje u regionu bi trebalo da budu maksimalno posvećene sprovođenju mera koje dovede do čistije životne sredine, kroz realizaciju mera energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije. Na sastanku u Skoplju je konstatovano da Republika Srbija uspešno sprovodi implementaciju energetskih „mekih mera“, da je na dobrom putu u dostizanju učešća obnovljivih izvora u energetskom miksu od 27%, na koje smo se obavezali kao država. Bitno je da svako radi svoj deo posla, i mi kao Garancijski fond AP Vojvodine, kao neprofitna finansijska institucija, dajemo snažnu podršku obnovljivim izvorima energije u Vojvodini, putem garantovanja za namenske kreditne linije koje su na raspolaganju od 2015. godine.

EP: Šta je cilj vašeg projekta i koji su tačno uslovi za učešće u ovom konkursu?

Đorđe Raković: Osnovni cilj izdavanja garancija je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnim linijama poslovnih banaka, privredni društvima (mikro, malim i srednjim), preduzetnicima i registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, radi obezbeđenja nedostajućih finansijskih sredstava za finansiranje nabavke energetski efikasne opreme i opreme neophodne za korišćenje obnovljivih izvora energije. Uslov za učešće na konkursu je da korisnici garancije – privredna društva, preduzetnici ili fizička lica, nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, budu sa teritorije AP Vojvodine, i da projekat sa kojim konkurišu  mora biti realizovan na teritoriji AP Vojvodine. Pod energetski efikasnom opremom podrazumeva se oprema koja dovodi do smanjenja potrošnje energije za minimalno 20% i koja dovodi do smanjenja emisije CO2 od minimalno 20%. Kreditna linija omogućava podršku i zajedničkim projektima koje u kooperaciji izvodi više pravnih ili fizičkih lica.

EP: Kakvo je vaše mišljenje o podnosiocima zahteva za garancije, i šta je nedostajalo ranije da se unapredi situacija u srpskim domaćinstvima?

Đorđe Raković: Činjenica je da do sada nisu bili dovoljno edukovani, i zato smo od kad je formirana nova Pokrajinska vlada krenuli u jednu, reći ću, agresivnu kampanju, i svakodnevno smo na terenu. Obišli smo skoro svih 45 lokalnih samouprava u Vojvodini, ljudi iz Garancijskog fonda su prisutni na svim događajima na kojima u direktnom kontaktu sa privrednicima i poljoprivrednicima predstavljaju naše kreditne linije. Tako smo, samo u poslednja dva meseca, pored svakodnevnog obilaska lokalnih samouprava, programe Garancijskog fonda predstavili i na Zimskom seminaru farmera, na Međunarodnim danima energetike, na sastancima koje širom Vojvodine organizuje Zadružni Savez Vojvodine, na Biznis forumu na Kopaoniku…

EP: Možete li da navedete neke primere dobre prakse, ili projekte za koje znate da su zaživeli u Vojvodini?

Đorđe Raković: Prema mojim saznanjima, u Pokrajini su u toku brojni projekti energetske efikasnosti, koje podržava Pokrajinska vlada, a i mi kao Garancijski fond smo uključeni u projekte namenjena privrednicima i poljoprivrednicima. Posebna pažnja se posvećuje lokalnim resursima koji su nedovoljno iskorišćeni, a to su biomasa, energija vetra i geotermalna energija. Pripremamo programe koji će se osloniti na IPARD projekte koji će se finansirati iz pristupnih fondova EU namenjenih razvoju poljoprivredu, a orjentisani su ka korišćenju obnovljivih izvora energije na farmama.

Intervju vodila: Vesna Vukajlović

Ovaj intervju prvobitno je objavljen u biltenu Energetskog portala „Energetska efikasnost„, prvog aprila 2017. godine.

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti