Doneta odluka o sufinansiranju projekata OIE u javnim ustanovama AP Vojvodina

014

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine AP Vojvodine doneo je odluku o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive javne rasvete i korišćenja solarne energije i biomase u javnim ustanovama.

Bespovratna podsticajna sredstva za sufinansiranje relizacije projekata štedljive javne rasvete dodeljena su opštinama Vrbas, Bačka Topola, Novi Bečej, Beočin, Senta i Opovo. Opština Opovo sufinansirana je sa najvećim iznosom od preko 1,6 miliona dinara, dok je ukupna vrednost podsticajnih sredstava preko 6,2 miliona dinara.

Bespovratna podsticajna sredstva za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u objektima javne namene dobilo je devet javnih ustanova među kojima su sportski centar, gerontološki centar, bolnice i škole. Ukupno je dodeljeno 20 miliona dinara, a Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ u Melencima sufinansirana je sa najvećim iznosom od preko 7,5 miliona dinara.

Četiri javne ustanove (gerontološki centar, osnovna škola, dom za penzionere i dom za smeštaj duševno obolelih lica) korisnici su bespovratnih finansijskih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama. Za realizaciju ovih projekata dodeljeno je skoro 27 miliona dinara, od čega je Domu za smeštaj duševno obolelih lica „Sveti Vasilije Ostroški – Čudotvorac“ dodeljena najveća suma od skoro 12 miliona dinara.

Konkursi za dodelu ovih bespovratnih podsticajnih sredstava bili su otvoreni od 14. do 29. jula 2014. godine, a u narednom periodu biće potpisani ugovori kojim će se precizirati obaveze ugovornih strana.

Sandra Jovićević

foto: energetskiportal.rs

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti