Doneta odluka o naknadi za proizvodnju električne energije iz OIE u BiH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na hitnoj, telefonski održanoj sednici u sredu, 1. aprila, donela Odluku o utvrđivanju jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (OIEiEK) za drugi i treći kvartal 2020. godine, u visini od 0,002555 KM/kWh, bez obračunatog PDV-a.

Foto-ilustracija: Unsplash (Ashes Sitoula)

Ovu naknadu plaćaju svi krajnji kupci električne energije u Federaciji BiH i ona je iskazana kao posebna stavka na računima za električnu energiju.

Sredstva prikupljena po osnovu naknade su prihod Operatora za OIEiEK i on ih koristi za isplatu podsticajnog dela iz garantovane cene za proizvedenu električnu energiju privilegovanih proizvodača, pokrivanje (finansiranje) troškova svog rada i za troškova uravnoteženja elektroenergetskog sistema nastalih zbog odstupanja u vrednostima planirane i proizvedene količine električne energije iz postrojenja OIEiEK.

Koeficijent za obračun i isplatu mesečne novčane egzistencijalne naknade

Federalna vlada je utvrdila koeficijent 1,00 (jedan) za obračun i isplatu mesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period januar – mart (prvi kvartal) 2020. godine u okviru transfera za sprovođenje Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, utvrđenog ovogodišnjim Budžetom FBiH.

Na osnovu ovog koeficijenta i utvrđenog iznosa u članu 22. stav (1) Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica bit će utvrđena i visina ove mjesečne novčane naknade.

Utvrđeni koeficijent biće primjenjivan za period januar – mart 2020. godine, u skladu s raspoloživim sredstvima Budžeta FBiH za 2020. godinu.

Izvor: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti