Poziv inovativnim kompanijama da se prijave na KOVID-19 izazov

Kako bi pomogao Srbiji da prevaziđe nestašicu zaštitne, medicinske, laboratorijske i druge opreme izazvanu pandemijom koronavirusa, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), u saradnji sa Svetskom zdravstvenom organizacijom (SZO), raspisuje javni poziv za inovativna rešenja ili replikaciju postojećih rešenja, koja doprinose zaštiti zdravstvenih radnika i radnica, negovatelja, drugih pružalaca usluga i građana, ali i podizanju kapaciteta za dijagnostiku i lečenje obolelih od kovida-19, a sve u cilju što efikasnijeg suzbijanja epidemije.

Foto: Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)

Finalistima, odnosno odabranim projektima za koje se smatra da su spremni za primenu biće pružena mogućnost sufinansiranja troškova implementacije. Pored toga UNDP i SZO omogućiće dijalog sa nadležnim nacionalnim službama oko dobijanja potrebnih dozvola, i promovisaće izabrana rešenja kao primere dobre prakse.

„Pored zaštite zdravlja, cilj ovog izazova je da podstakne lokalnu proizvodnju i ohrabri inovacije i preduzetništvo u vreme krize“, rekla je stalna predstavnica UNDP u Srbiji Fransin Pikap, dodajući da podrška domaćoj proizvodnji i inovativnosti, koja tek predstoji u narednom periodu, doprinosi većoj konkurentosti, olakšava oporavak od ekonomskih posledica krize, uz istovremeno jačanje otpornosti društva na buduće izazove.

Vlada Srbije, u saradnji sa drugim državama i međunarodnim organizacijama, već nabavlja neophodna medicinska sredstava, aparate i opremu, a pojedina preduzeća su započela proizvodnju ovih artikala. Međutim, privatni sektor u Srbiji ima potencijal da proizvede znatno veću količinu zaštitne i medicinske opreme, koji su neophodni za sistematski odgovor na krizu.

UNDP i Svetska zdravstvena organizacija u Srbiji zato pozivaju pravna lica da predlože nove načine proizvodnje ili nabavke inovativnih proizvoda, tehnoloških rešenja i novih lanaca vrednosti za proizvodnju ili nabavku:
1. Lične zaštitne opreme – LZO (maske, rukavice, viziri i sl.)
2. Medicinske opreme kao što su respiratori/ ventilatori
3. Kompleta za testiranje na korona virus
4. Opreme i unapređenje procesa za upravljanje opasnim infektivnim medicinskim otpadom.

Na izazov mogu da se prijave javna preduzeća, privredna društva i preduzetnici, naučno-istraživačke ustanove, kao i kompetentne organizacije civilnog društva.

Rokovi za podnošenje prijava su: 10. april i 24. april 2020. Prijava se podnosi onlajn i dostupna je na linku: bit.ly/izazovprijava.

Svi predlozi moraju biti u skladu sa smernicama Svetske zdravstvene organizacije (SZO) i usklađeni sa lokalnim zakonodavstvom Srbije. Više informacija o Izazovu može se pronaći na linku: bit.ly/izazovinfo, a smernice Svetske zdravstvene organizacije (SZO) o specifikaciji paketa protiv KOVID-19 su dostupne na linku: bit.ly/izazovsmernice.

Za više informacija, kontaktirajte Danijelu Šever Radovanović, predstavnicu UNDP za komunikacije: danijela.sever.radovanovic@undp.org ili telefonom +381 62 77 33 61

Izvor: Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti