Donet set važnih odluka iz oblasti energetike i zaštite životne sredine

Foto-ilustracija: Pixabay

Setom odluka iz oblasti energetike i zaštite životne sredine, koje su donete na sednici gradske skupštine, Grad Beograd nastavlja veliku posvećenost ovim oblastima. 

Doneta je Odluka o uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta i usvojen Plan za postavljanje podzemnih kontejnera za selekciju otpada i reciklažu na opštini Zvezdara, što je deo desetogodišnjeg programa koji se realizuje na gradskim opštinama. Precizirano je da na teritoriji opštine Zvezdara postoji više od dve stotine lokacija za tu namenu, navodi se na sajtu grada.

Energetska efikasnost i racionalna upotreba energije je u javnom interesu Beograda i od posebnog je značaja za Grad. Nosioci sistema energetskog menadžmenta Grada Beograda su: gradonačelnik, Odbor za energetsku efikasnost Grada Beograda, energetski menadžeri i korisnici javne svojine i javnih sredstava koji nisu samostalni obveznici sistema energetskog menadžmenta. Gradonačelnik imenuje energetskog menadžera Grada Beograda na period od dve godine, navedeno je u pomenutoj odluci.

Predstavnici Gradske uprave podneli su Izveštaj o realizaciji lokalnog plana upravljanja otpadom za prethodnu godinu, zatim Izveštaj o realizovanim aktivnostima za smanjenje zagađenosti vazduha i Izveštaj o realizaciji aktivnosti iz Akcionog plana adaptacije na klimatske promene sa procenom ranjivosti.

Pročitajte još:

Gradska sekretarka za zaštitu životne sredine Ivana Vilotijević istakla je značaj transparentnosti svih informacija, koje su iz ove oblasti stalno dostupne građanima. Ona je podvukla da će se 2024. godine, nakon izrade fizibiliti studije, u potpunosti znati kako će se Grad baviti viškom otpada, koji nastaje kao posledica razvoja grada, i kako će se on nadalje koristiti. 

“Otpad je resurs i koristiće se u interesu građana, a samim tim uticaće ne samo na bolju životnu sredinu već i na standard građana”, rekla je Ivana Vilotijević. 

Na kraju sednice odbornici su usvojili i Odluku o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite, kao i Odluku o obrazovanju jedinica civilne zaštite opšte namene i specijalizovanih jedinica civilne zaštite za uzbunjivanje na teritoriji Beograda, te Izveštaj o radu Službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu javnih nabavki za prošlu godinu.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti