Donet predlog Pravilnika o tehničkim zahtevima gasnih aparata

mre zelenasrbija.rs

Ministarstvo rudarstva i energetike objavilo je da je pripremilo Predlog Pravilnika o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti gasnih aparata.

Ovim Pravilnikom propisuju se bitni zahtevi za bezbednost, projektovanje i izrada aparata, postupci za ocenjivanje usaglašenosti, deklaracija o usaglašenosti sa tipom i verifikacija. Takođe su propisani i minimalni kriterijumi koje mora da zadovolji telo za ocenjivanje usaglašenosti.

Pravilnik o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti gasnih aparata usaglašen je sa načelima i bitnim zahtevima iz Direktive 2009/142 EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 30. novembra 2009. godine o gasnim aparatima. Svi zainteresovani mogu svoje primedbe o ovom Pravilniku dostaviti Ministarstvu rudarstva i energetike do 23. februara 2015. godine.

Sandra Jovićević

foto: zelenasrbija.rs

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti