Deponija u Vinči biće puštena u rad u prvoj polovini 2021. godine

Foto: Gradska čistoća

Centar za lokalnu samoupravu (CLS) obavestio je protekle nedelje javnost da je probijen rok za zatvaranje dosadašnje i otvaranje nove gradske deponije u Vinči.

CLS je naveo kako je 31. januar bio rok za stranog koncesionara da započne sanaciju stare deponije i da pusti u funkciju novu, međutim zbog kašnjenja radova od strane Grada i pucanja brane za postojeći otpad, to se nije desilo u predviđenom roku.

„To u praksi znači da će vazduh u Beogradu i dalje zagađivati emisije pepela, ali i dima usled metanskih požara, a sve to uprkos potpisanom ugovoru sa stranim koncesionarom od milijardu evra i uvećanim naknadama za odvoženje i tretman otpada. Takođe je nejasno i zašto Grad planira otvaranje svojih deponija za građevinski otpad u Krnjači, Surčinu i Umki, kada je prema pomenutom ugovoru prerada tog otpada bila obaveza koncesionara“, navodi se u saopštenju na sajtu CLS-a.

Na staru deponiju, u međuvremenu, svakog dana i dalje stiže 1.500 tona otpada.

Pitanje kako teku radovi i dokle se stiglo sa istim,  postavili smo „Beo Čista Energija„.

„Nažalost, na realizaciju projekta JPP značajno je uticalo nekoliko ključnih događaja koji su doveli do pomeranja roka za završetak ove faze projekta, a samim tim i odlaganje početka rada nove sanitarne deponije. Događaji poput pandemije koronavirusa, velika klizišta na deponiji koja su se pojavila na postojećoj deponiji tokom prošle godine i kašnjenje radova koje izvodi Energoprojekt Niskogradnja prouzrokovali su odlaganje otvaranja nove sanitarne deponije za drugi kvartal 2021. godine“, rekla su u „Beo Čista Energija“.

Foto-ilustracija: Pixabay

Prema saopštenju iz kompanije „Beo Čista Energija“ sa Gradom Beogradom i svim podizvođačima intenzivno se radi na projektu kako bi se deponija što pre preuzela, odnosno kako bi se pustila u rad nova sanitarna deponija, postrojenje za reciklažu građevinskog otpada i postrojenje za preradu procednih voda.

„Nabavljena je i kompletna nova mehanizacija potrebna za rad nove sanitarne deponije, a samo dno deponije izgrađeno u skladu sa EU regulativom, odnosno postavljen je sistem za prikupljanje i odvođenje procednih voda i deponijskog gasa. Nakon otvaranja nove sanitarne deponije, a pre početka izvođenja radova na zatvaranju stare deponije, potrebno je da se izvedu radovi na stabilizaciji klizišta, saniranju mnogobrojnih dubinskih požara i evakuaciji akumuliranih procednih voda u telu stare deponije. Nakon završetka procesa zatvaranja stare deponije, površina od 42 hektara će postati zelena površina, a emisija gasova će biti zaustavljena“, navodi se dalje u saopštenju.

Projekat se realizuje uz podršku Međunarodne finansijske korporacije, Evropske banke za obnovu i razvoj i Austrijske banke za razvoj, a ukupna vrednost investicije iznosi oko 370 miliona evra.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti