Da li je EU na dobrom putu za ostvarenje ciljeva emisije CO2 iz saobraćaja?

Foto-ilustracija: Freepik (freepik)

Podaci Evropske agencije za životnu sredinu (EEA) pokazuju da su automobili i laka komercijalna vozila, odgovorni za 16 odsto i tri odsto ukupnih emisija ugljen-dioksida. U odnosu na navedeno, Evropska unija je još 2019. godine donela Uredbu kojom su postavljene mere i ciljevi za smanjenje emisija CO2, a koje se odnose na nova putnička i nova laka komercijalna vozila.

Prva faza sprovođenja Uredbe započeta je 1. januara 2020. godine i trajaće do 31. decembra 2024. godine. Uz dopune dodatnim merama, Uredba je na nivou Evropske unije, do danas doprinela smanjenju ovih emisija iz novih automobila za 28 odsto u poređenju sa 2019. godinom.

Kako se navodi u Uredbi, od 1. januara 2025. godine primenjivaće se novi ciljevi. Naime, za prosečne emisije novih putničkih automobila, kao i novih lakih komercijalnih vozila, biće potrebno smanjenje od 15 odsto u odnosu na postavljeni cilj za 2021. godinu. Dalje, od 1. januara 2030. godine, za automobile će cilj biti smanjenje od 55 odsto u odnosu na postavljeni cilj za 2021. godinu, a za laka komercijalna vozila 50 odsto. Na kraju, od 1. januara 2035. godine, postavlja se cilj od 100 odsto smanjenja u odnosu na 2021. godinu za obe kategorije vozila.

Osim što se postavlja za cilj smanjenje emisija CO2 iz vozila u odnosu na 2021. godinu, Uredba takođe nalaže da u periodu od 2025. do 2029. godine dođe do povećanja prodaje vozila sa niskim i nultim emisijama. Preciznije, udeo novih putničkih automobila u ukupnoj proizvodnji treba da bude 25 odsto, a kada je reč o novim lakim komercijalnim vozilima, udeo je 17 odsto.

Pročitajte još:

Evropska federacija za transport i životnu sredinu (eng Transport & Environment) analizirala je kolika je mogućnost da se ostvari postavljeni cilj za 2025. godinu, uzimajući u obzir postignute rezultate u 2023. godini. Kako se navodi, ukoliko bi proizvođači automobila ostvarili isti ili sličan nivo prodaje vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem kao što je to bilo u 2023. godini, nova vozila sa električnim pogonom u 2025. godini bi morala da čine 24 odsto ukuone prodaje.

Foto-ilustracija: Pixabay (chapay)

Još jedan način, osim novih potpuno električnih automobila, jeste da proizvođači prodaju više hibridnih vozila ili da smanje one modele koji najviše zagađuju. Sa ovakvom postavkom, za ostvarenje cilja za 2025. godinu, udeo popuno električnih vozila mogao bi da se smanji na 18 odsto.

Kao jedan od problema u vezi sa prodajom, navodi se to što se proizvođači fokusiraju na skuplja vozila, umesto da lansiraju pristupačne modele električnih vozila.

Evropska unija postavila je mere i za nova teška vozila. Nedavno je Parlament usvojio dodatne mere kako bi se ojačali postavljeni ciljevi za emanjenje emisija ugljen-dioksida iz ovih vozila. Naime, emisije CO2 će iz velikih kamiona i autobusa moraće da se smanje za 45 odsto u periodu od 2030. do 2034. godine, zatim za 65 odsto u periodu od 2035. do 2039. godine i na kraju za 90 odsto od 2040. godine. Kada je reč samo o gradskim autobusima, novi će morati da smanje emisije štetnih gasova za 90 odsto do 2030. godine, a do 2035. treba da postanu vozila sa nultom emisijom.

Neke blaže mere postavljene su za prikolice i poluprikolice, gde se zahteva smanjenje od 7,5 i 10 odsto, počevši od 2030. godine.

Katarina Vuinac

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti