Crna Gora efikasnija protiv bespravnih aktivnosti u šumarstvu

Na suzbijanju bespravnih aktivnosti u šumarstvu poslednjih godina postignuti su evidentni rezultati, ali je potrebno nastaviti još snažnije, koordinisane i partnerske aktivnosti nadležnih organa, u cilju daljeg unapređenja gazdovanja šumskim bogatstvom, ocenjeno je juče na prvoj sednici Koordinacionog tela za suzbijanje bespravnih aktivnosti.

Foto: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore

U cilju efikasnije borbe sa svim vidovima bespravnih aktivnosti u šumarstvu, Vlada je na predlog Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, na sjednici 21. marta usvojila Akcioni Plan za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu i formirala međuresorsko Koordinaciono tijelo.

U sastavu tog tela su predstavnici Ministarstva poljoprivrede i Uprave za šume, predstavnici Uprave policije, Vrhovnog državnog tužilaštva, Uprave za inspekcijske poslove, Uprave carina, Poreske uprave, kao i predstavnik nevladinog sektora. Kordinacionim odborom predsjedava dr Milosav Anđelić državni sekretar za oblast šumarstva lovstva i drvne industrije.

Na sastanku su konstatovani rezultati postignuti kroz dosadašnje aktivnosti i mjere za unapređenje stanja u sektoru šumarstva i razmotrena dinamika realizacije obaveza iz novog akcionog plana.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti