Borba protiv kriminala i korupcije u sektoru šumarstva u Srbiji

U okviru projekta “Regionalna akcija za borbu protiv kriminala i korupcije u šumarstvu” održan je nacionalni sastanak u Beogradu, 4. juna 2019. godine.

Foto: CNVP

Uz prisustvo relevantnih aktera iz javog, privatnog i civilnog sektora Srbije, sastanak je imao za cilj upoznavanje sa aktivnostima na projektu i pružanje prostora za saradnju, razmenu informacija i iskustava u oblasti šumarstva.

Menadžer projekta Voislav Todorov predstavio je ciljeve projekta među kojima su uspostavljanje međusektorske i regionalne saradnje, unapređenje informacionih sistema, mehanizama kontrole, jačanje kapaciteta i sastavljanje nacionalnih akcionih planova za borbu protiv kriminala i korupcije u šumarstvu.

Predstavnica Uprave za šume u sklopu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije, Ljiljana Sovilj, ukazala je na probleme i predstavila napore koji se čine u borbi protiv ilegalnih aktivnosti u šumarstvu.

Sovilj je istakla da je jedan od prioriteta unapređenje efikasnosti inspekcijskog nadzora.

“U delovima Srbije gde su inspektori najpotrebniji, nemamo dovoljno ljudi, a zabrana zapošljavanja u javnom sektoru nam ne ide u prilog. Nepovoljna je i starosna struktura inspektora, odnosno, nema dovoljno mladih ljudi, a primanja su niska,” rekla je Sovilj i dodala da je u cilju rešavanja tog problema Vlada donela odluku da se duplira broj inspektora.

Izmenama i dopunama Zakona o šumama iz 2015. godine, osim kontorole seče, inspektori u ovom sektoru nadležni su i za kontrolu prometa drveta, a dato je i ovlašćenje za oduzimanje drveta što se pokazalo kao najefikasnija mera.

Zamerke EU u okviru Poglavlja 27 odnose se i na oblast kontrole porekla drveta iz uvoza. Najviše se uvozi iz susednih zemalja, a adekvatna saradnja inspekcija u regionu ne postoji.

Uvođenje elektronskih, umesto papirnih otpremnica, i obeležavanje trupaca pločicom sa jedinstvenim bar kodom, jedno je od mogućih rešenja koje je predstavio Konstantin Plužarević iz Nacionalnog parka Fruška gora.

“Ovo je rađeno kao pilot projekat u JP Vojvodinašume. Teško se kod nas uvode novine. Naši su ljudi navikli na papir”, rekao je Plužarević.

Kao i u drugim sektorima, i u šumarstvu rizik od korupcije postoji prilikom dodele sredstava iz budžeta i pokušaja da se zaobiđu komplikovane administrativne procedure.

Narušavanje biodiverziteta, erozije i klizišta samo su neke od posledica ilegalne seče šuma, rekla je Dragana Vidojević iz Agencije za zaštitu životne sredine i dodala da je potrebno insistirati na povezivanju sektora u zajedničkom rešavanju ovog problema.

Osim Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstva zaštite životne sredine, na sastanku su učestvovali i nacionalni parkovi Fruška gora, Tara, Kopaonik i Đerdap, Zavod za zaštitu prirode Srbije, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Komora inženjera šumarstva, Šumarski fakultet, Institut za šumarstvo, Agencija za borbu protiv korupcije i predstavnici udruženja vlasnika privatnih šuma, nevladinih organizacija i preduzeća za preradu drveta.

Projekat „Regionalna akcija za borbu protiv kriminala i korupcije u šumarstvu“ (2018-2021), sprovode organizacije CNVP www.cnvp-eu.org, FEA www.feaseee.org i Green Home www.greenhome.co.me u Srbiji, BiH, Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori, uz finansijsku podršku Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške.

Čuvajmo šume!

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti