BIH: I nelegalizovani objekti mogu da se priključe na električnu mrežu

Foto-ilustracija: Pixabay

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je utvrdila i Parlamentu FBiH po hitnoj proceduri uputila Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o električnoj energiji u FBiH. Jedna od novina je da operator distributivnog sistema može na distributivnu mrežu privremeno priključiti bespravno izgrađene objekte.

Kako je saopšteno iz Vlade FBiH, uslov za to je uverenje organa uprave nadležnog za izdavanje građevinske dozvole da li je izgrađeni objekat na području gdje nisu doneseni planski dokumenti i da li se nalazi u postupku legalizacije.

Ako je objekat izgrađen na nepropisnom rastojanju, bez saglasnosti elektroenergetskog subjekta, on je dužan da od vlasnika objekta zahteva da u određenom roku preduzme aktivnosti na izmeštanju ili tehničkim izmenama objekta i o tome omora da obavesti nadležni organ lokalne uprave. Ako vlasnik to ne učini, elektroenergetski subjekat je dužan od nadležnog organa lokalne uprave da zahtevati uklanjanje objekta.

Razlozi za izmjene i dopune sadržani su u presudi Ustavnog suda FBiH od 7.10.2015. godine, kojim je utvrđeno da pojedini članovi Zakona o električnoj energiji povređuju pravo na lokalnu samoupravu opština Novo Sarajevo i Konjic.

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti