BiH aktivna na 22. sednici SBSTTA Konvencije o biološkoj raznovrsnosti

 

Foto: Federalno ministarstvo zaštite životne sredine i turizma

22. sednica Savetodavnog naučnog tehničkog i tehnološkog tela Konvencije o biološkoj raznovrsnosti održana je u Montrealu od 2. do 7. jula ove godine.

Savetodavno naučno, tehničko i tehnološko telo Konvencije o biološkoj raznovrsnosti (Subsdiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice – SBSTTA) predstavlja pomoćno telo Konferencije stranaka (COP) i podnosi redovne izveštaje o svim aspektima svoga rada u naučnom, tehničkom i tehnološkom smislu.

Osnovne funkcije SBSTTA-e podrazumevaju: davanje procena statusa biološke raznovrsnosti; davanje procena mera preduzetih u skladu s odredbama Konvencije o biološkoj raznovrsnosti i odgovoriti na pitanja važna za COP.

Na 22. sednici SBSTTA-e kao predstavnik Bosne i Hercegovine ujedno i član biroa za region istočne Europe, učestvovala je prof. dr Senka Barudanović.

Tačke dnevnog reda o kojima se diskutovalo na sedinici bile su: Informacije o digitalnom sekvencioniranju genetskih resursa; Procene i upravljanje rizicima vezanim za žive modifikovane organizme (LMO); Sintetska biologija; Unapređeni naučni izveštaj o napretku prema ciljanim Aichi ciljevima i o načinima ubrzanja napretka; Zaštičena područja i druge mere za poboljšanje zaštite i upravljanja;  Morska i obalna biološka raznovrsnost, ekološki i biološki značajna morska područja, antropogena podvodna buka i morski otpad, biološka raznovrsnost u hladnovodnim područjima i prostorno planiranje morskih područja; Biološka raznovrsnost i klimatske promene: ekosistemski baziran pristup prilagođavanju klimatskim promenama i smanjenje rizika od katastrofe; Strane invazivne vrste; Zaštita i održiva upotreba polinatora; Drugi program rada Međuvladine platforme o biološkoj raznovrsnosti i uslugama ekosistema.

Prof. dr Senka Barudanović kao član biroa za region istočne Evrope imala je priliku da iznese najnovije informacije za područje Bosne i Hercegovine, između ostalog informacije o statusu polinatora, BES-Net trijalogu koji se održao u Sarajevu (18.- 20. oktobar 2017.), i pristupu koaliciji “Promocija polinatora”, koju je Bosna i Hercegovina potpisala u okviru 6. Plenarne sednice IPBES-a (Međuvladina platforma o biodiverzitetu i uslugama ekosistema) potpisivanjem Deklaracije o članstvu, kao država BiH je izrazila svoju spremnost za buduće korake ka zaštiti polinatora i njihovih staništa.

Propratne aktivnosti u okviru sednice su vezane za tehničku podršku i savetovanje za izradu 6. nacionalnog izveštaja prema Konvenciji o biološkoj raznovrsnosti i predstavljanje platforme UN Biodiversity Lab koja ima za cilj globalno mapiranje i interaktivno predstavljanje geo- prostornih podataka koji su od značaja za biološku raznovrsnost na globalnom nivou, a takođe, imaju i značaj za izradu indikatora i proces izveštavanja prema Konvenciji o biološkoj raznovrsnosti.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti