Bez PDV-a na donacije hrane obezbedili bi 1,2 miliona dodatnih obroka godišnje

Foto-ilustracija: Unsplash (Max Libertine)

Koalicija za dobročinstvo i Forum za odgovorno poslovanje objavili su nalaze analize troškova i koristi ukidanja PDV-a na doniranu hranu u Srbiji. Prema podacima iz 2018. godine, gotovo 500.000 ljudi u Srbiji nije moglo da zadovolji osnovne životne potrebe, što upućuje na urgentnu potrebu za uređenjem oblasti doniranja hrane.

Rezultati analize ukazuju da bi se, ukidanjem PDV-a, donacije hrane povećale za blizu 160 miliona dinara i ukupno bi iznosile gotovo 700 miliona dinara na godišnjem nivou, što bi moglo da obezbedi više od 1,2 miliona dodatnih obroka u narodnim kuhinjama godišnje.

Takođe, rezultati analize ukazuju da 90 odsto kompanija ističe da bi količina uništene ili bačene hrane bila mnogo manja kada bi se napravila razlika u korišćenju hrane sa oznakom „upotrebljivo do“ i „najbolje upotrebiti do“, rekla je Milica Mišković iz Foruma za odgovorno poslovanje.

PDV se ne plaća na donacije hrane u 20 zemalja članica Evropske unije. U okviru Agende Ujedinjenih nacija do 2030. godine, na čije se sprovođenje obavezala i Srbija, predviđeno je da se do 2030. godine prepolovi količina bačene hrane.

Evropska unija je 2017. godine donela Smernice o doniranju hrane kako bi se i pojedinačne zemlje članice aktivno uključile u uređenje ove oblasti.

Tokom vanrednog stanja u Srbiji važila je odredba kojom je propisano da se na promet dobara i usluga koji bez naknade izvrši obveznik Ministarstvu zdravlja, zdravstvenoj ustanovi u javnoj svojini PDV se ne obračunava i ne plaća, a obveznik ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu tog prometa.

Ljubisav Stojiljković, iz Odeljenja za poresko savetovanje u PwC Srbija, navodi da još uvek nema sličnog rešenja koje bi važilo i u periodu nakon vanrednog stanja, odnosno koje bi dalo mogućnost da se PDV ne plaća na davanja, na primer, humanitarnim i socijalnim ustanovama i organizacijama.

On dodaje da donatora ima i danas, ali činjenica je da ova poreska obaveza predstavlja za njih veliko dodatno opterećenje koje ih odvraća od prvobitne namere da učine dobročinstvo.

Analize troškova i koristi ukidanja PDV-a na doniranu hranu u Srbiji sprovedena je u okviru Projekta za unapređenje okvira za davanje koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi Koalicija za dobročinstvo, koju predvodi Fondacija Ana i Vlade Divac.

Ostali članovi Koalicije su Trag fondacija, Catalyst Balkans, Smart kolektiv, Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbije.

Izvor: Novaekonomija

 

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti