Beograd pomaže interno raseljenim licima pri kupovini seoskih kuća

Foto-ilustracija: Unsplash (Nerses Khachatryan)

Grad Beograd raspisao je javni poziv za dodelu pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom ili odgovarajuće nepokretnosti za stanovanje, kao i za pomoć u građevinskom materijalu, a čiji je cilj da se poboljšaju uslovi stanovanja interno raseljenih lica.

Pomoć se dodeljuje za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno druge nepokrentnosti za stanovanje, u građevinskom i drugom materijalu i opremi za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom (odnosno odgovarajuće nepokretnosti za stanovanje), nabraja se u javnom pozivu.

„Predmet poziva je pomoć interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu, a koja imaju boravište/prebivalište na teritoriji  Beograda, uključujući članove njihovog porodičnog domaćinstva, pri kupovini najmanje pet seoskih kuća sa okućnicom, (odnosno odgovarajuće nepokretnosti za stanovanje) i dodelu pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom (odnosno odgovarajuće nepokretnosti za stanovanje)“.

Iznos pomoći koja se dodeljuje ne može biti veći od 1,7 miliona dinara po porodičnom domaćinstvu korisnika.

Od toga je, do 1,5 miliona dinara predviđeno za pomoć pri kupovini seoske kuće sa okućnicom (odgovarajuće nepokretnosti za stanovanje), a do 200.000 dinara za dodatnu pomoć namenjenu za građevinski i drugi materijal i opremu za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom (odgovarajuće nepokretnosti za stanovanje).

Кorisnik za kupovinu može predložiti seosku kuću sa okućnicom, odnosno odgovarajuću nepokretnost za stanovanje koja se nalazi na teritoriji Srbije (van teritorije AP Кosova i Metohije).

Navodi se i da izabrani korisnik može dodatno da učestvuje sopstvenim sredstvima u realizaciji pomoći pri kupovini u iznosu do 50 odsto od iznosa koji se dodeljuje.

Ko može da konkuriše?

Кorisnici pomoći su porodična domaćinstva interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, koja borave na teritoriji grada Beograda, uključujući i članove njihovog porodičnog domaćinstva.

Članom porodičnog domaćinstva, smatraju se: bračni i vanbračni drug, dete rođeno u braku, van braka, usvojeno ili pastorak, roditelji bračnih drugova i lica koja su bračni drugovi po zakonu dužni da izdržavaju.

Uslov je, između ostalog, da podnosilac prijave (i članovi porodičnog domaćinstva) nemaju prihode kojima bi mogli da poboljšaju uslove stanovanje, kao i da ne poseduju nepokretnost u Srbiji kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje.

Potrebno je i da podnosilac prijave (i članovi porodičnog domaćinstva) ne mogu da koriste nepokretnost koju poseduju na teritoriji Кosova i Metohije, kao i da nisu zamenili, obnovili ili otuđili nepokretnost na teritoriji Кosova i Metohije, a kojom bi mogli da bezbedno reše svoje stambeno pitanje.

Izvor: Nova Ekonomija

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti