Automatska merna stanica za kvalitet vazduha u Popovcu kod Paraćina

 

Foto: Agencija za zaštitu životne sredine

U prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine nedavno je potpisan Ugovor o uspostavljanju saradnje u oblasti zaštite vazduha između CRH Srbija iz Popovca i Agencije za zaštitu životne sredine.

Ovim Ugovorom Agencija za zaštitu životne sredine dobija na korišćenje automatsku mernu stanicu za kvalitet vazduha, kako bi se na taj način kontinuirano pratio kvalitet vazduha u naseljenom mestu Popovac kod Paraćina.

– Ovo predstavlja pozitivan primer kako država i privatni sektor mogu zajedničkim snagama da poboljšaju stanje u životnoj sredini u Srbiji. Monitoring vazduha je vrlo važan, jer samo ukoliko imamo javne i transparentne podatke o kvalitetu vazduha, možemo da utičemo na njegovo poboljšanje. Ovim primerom vidimo da se stvari u Srbiji pomeraju i da se stvorila pozitivna klima u društvu. Društvenu odgovornost u oblasti zaštite životne sredine kompanije ne treba da posmatraju kao trošak, već ulaganje u svoj razvoj, kako bi stvorile nove prilike i prednost na tržištu i dodatni potencijal za dalji razvoj, rekao je Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine.

Direktor Agencije Radović je dodao da iskustva iz sveta pokazuju da su kompanije koje su usvojile ekološke standarde konkurentnije na međunarodnom tržištu u srednjeročnom i dugoročnom smislu, budući da ekološki standardi promovišu inovaciju i modernizaciju procesa i proizvoda, i vode ka čistijim tehnologijama, kao i da se upotreba čistijih tehnologija može dovesti u vezu s unapređenjem efikasnosti u pogledu korišćenja raspoloživih resursa.

– Velike ekološke katastrofe su podstakle globalnu raspravu o odgovornosti kompanija i istakle potrebu njihovog uključivanja u proces rešavanja ključnih pitanja u vezi sa zaštitom životne sredine. Ovaj Ugovor je važan za nas kao državu, jer je on korak napred u vrednosnom smislu i ja se nadam da će on podstaći i druge kompanije da slede ovaj primer, zaključio je Radović.

Popovac je naselje u opštini Paraćin u Pomoravskom okrugu. Naselje Popovac se nalazi 15 kilometara severoistočno od opštine Paraćin, a do njega se može doći skretanjem (kod Davidovca) sa regionalnog puta M5 (ParaćinZaječar). Samo naselje se sastoji od sela Popovca i novosagrađene kolonije koja se nazivala Nova Kolonija. Prema popisu iz 2011. godine Popovac je imao 625 stanovnika. Do 1965. godine je ovo naselje sedište Opštine Popovac koju su činila naseljena mesta: Bošnjane, Buljane, Donja Mutnica, Gornja Mutnica, Izvor, Klačevica, Lešje, Popovac, Stubica, Šaludovac i Zabrega. Posle ukidanja opštine područje bivše opštine je u celini ušlo u sastav opštine Paraćin.
U Popovcu se nalazi fabrika cementa CRH Srbija.

Milisav Pajević

Ovaj tekst je nastao u okviru projekta „Info-energetski Paraćin“ koji je sufinansiran iz budžeta Opštine Paraćin na Javnom pozivu za učešće na opštem konkursu za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2018. godini.

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti