Agencija za zaštitu životne sredine objavila je dopunu pravilnika

geU pitanju je dopuna Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivača, kao i metodologiji za vrste načina i rokove prikupljanja podataka.

U Službenom glasniku br. 98/ 2016 objavljen je dopunjeni Pravilnik. Dopune se odnose na metodologije za proračun količina emitovanih zagađujućih materija sa farmi, i to brojlera, koka nosilja i svinja. Pogledajte dokumenta ovde.

V.V.

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti