Stižu rešenja za naknadu za odvodnjavanje u Vojvodini

Dostava rešenja za naknadu za odvodnjavanje fizičkim licima za 2019. godinu, počinje ove nedelje.

Foto: pixabay

Naknada se od ove godine obračunava u skladu s novim Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara, koji je stupio na snagu u decembru prošle godine.

Novi zakon menja način obračuna naknade za odvodnjavanje, a kao osnov se, umesto katastarskog prihoda, uzimaju klasa i kultura zemljišta.

Te podatke JVP „Vode Vojvodine“ preuzima iz RGZ, što je poslednji put učinjeno 24. juna.

Sem ove novine, naknada za odvodnjavanje se od ove godine plaća kvartalno, kao i porez na imovinu. Obveznici će na računima dobiti tri uplatnice.

Prva obuhvata prva dva kvartala a rok za uplatu je 15 dana od dana prijema rešenja. Drugu uplatnicu treba platiti do 15. avgusta, a treću do 15. novembra.

Način dostave rešenje ostaje nepromenjen u odnosu na prošlu godinu. Prema Zakonu o opštem upravnom postupku predviđena je lična dostava. A to znači da poštar dva puta dolazi na navedenu adresu.

Ukoliko obveznika ni drugi put ne nađe kod kuće, ostavlja obaveštenje sa brojem rešenja i vremenom pokušaja dostave, a pošiljka se vraća pošiljaocu (JVP „Vode Vojvodine“).

U tom slučaju, obveznici mogu da preuzmu kopiju rešenja uz važeću ličnu kartu i potpisom odgovarajućeg obrasca (dobiće ga u pošti) u svojim lokalnim poštama ili u poslovnoj zgradi JVP „Vode Vojvodine“.

Dostava rešenja za ovu godinu trebalo bi da se završi tokom septembra.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti