Zrenjanin: Javni poziv za izbor korisnika za subvenciju – energetski vaučer

Foto: Wikipedia/Alexzr88

Javni poziv za izbor korisnika za utvrđivanje prava na subvenciju-energetski vaučer za plaćanje dela energenata za socijalno ugrožena domaćinstva na teritoriji grada Zrenjanina za 2023. Godinu, raspisao je gradonačelnik Simo Salapura.

Energetskim vaučerom smatra se subvencija za utrošenu električnu energiju, gas, isporučenu toplotnu energiju putem sistema daljinskog grejanja, a vrednost subvencije – energetskog vaučera je 15.000 dinara.

Kako je u Javnom pozivu naznačeno, Grad će prenos sredstava vršiti isključivo snabdevačima eneregenata (struja, gas, daljinsko grejanje) navedenim u zahtevu korisnika kome je Rešenjem gradonačelnika utvrđeno pravo na subvenciju u vidu energetskog vaučera, navodi se na sajtu Grad Zrenjanin.

Pročitajte još:

Pravo na subvenciju u vidu energetskih vaučera i učešće na Javnom pozivu ima podnosilac prijave za domaćinstvo sa teritorije grada Zrenjanina koje mora ispunjavati sledeće uslove:

  1. da ima prebivalište na teritoriji grada Zrenjanina minimum šest meseci od dana podnošenja zahteva;
  2. da ukupan mesečni prihod, umanjen za poreze i doprinose po članu porodice ostvaren u tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev ne prelazi iznos od 25.000 dinara;
  3. da lica, odnosno domaćinstva nisu u 2023. godini za nabavku ogreva ostvarila pravo na jednokratnu novčanu pomoć od strane Centra za socijalni rad Zrenjanina ili su ostvarili pravo po osnovu Uredbe o energetski ugroženom kupcu ili im je po drugom osnovu iz sredstava grada Zrenjanina subvencionisano plaćanje računa za utrošenu električnu ili toplotnu energiju kod privrednog subjekta;
  4. Ukoliko se za grejanje koriste dva ili više različitih energenata, podnosilac zahteva može da ostvari pravo na subvenciju samo za jednu vrstu energenta predviđenog javnim pozivom.

Obrazac prijave sa prilozima za Javni poziv i ostala prateća dokumentacija vezana za apliciranje dostupni su na zvaničnom internet prezentaciji grada Zrenjanina (www.zrenjanin.rs) – E-uprava – Oglasi i konkursi.

Prijava se podnosi na adresi – Gradska uprava grada Zrenjanina, Odeljene za društvene delatnosti, Odsek za društvenu brigu o deci i socijalno uključivanje (Kancelarija 8), Trg slobode broj 10, Zrenjanin.

Ovakav poziv raspisan je i sredinom novembra prošle godine, kada je pravo na energetske vaučere za korisnike električne energije ostvarilo njih 313, energetske vaučere za korisnike prirodnog gasa 202, dok je pravo na vaučere za korisnike daljinskog grejanja ostvarilo 80 Zrenjaninaca.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti