Završeni radovi na rekonstrukciji Crpne stanice „Bezdan II“

Radovi na rekonstrukciji Crpne stanice „Bezdan II“, koja se nalazi se na dunavskom odbrambenom nasipu kod naselja Bezdan kod Sombora i ključni je objekat za snabdevanje vodom bačkog dela Hidrosistema DTD, su završeni.

Foto: Vode Vojvodine

Cilj radova, započetih krajem septembra prošle godine i vrednih skoro 73 miliona dinara, bio je rešavanje problema koji se javljaju usled nepovoljnih uslova dostrujavanja ka pumpama, naročito u režimu navodnjavanja, pri minimalnim vodostajima Dunava.

Pojedinačni kapacitet pumpe podignut je sa 4 m3/sec na 5 m3/sec ugradnjom nove utopne pumpe, a kota usisnog bazena spuštena je u odnosu na postojeću i prilagođen je hidraulički oblik crpilišta.

Takođe, tablasti zatvarači i zaštitne rešetake sa dunavske strane su zamenjeni, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta dostrujavanja vode i rada pumpi.

Crpna stanica „Bezdan 2“ Izgrađena je i puštena u rad 1957. godine.

Ima dvojaku funkciju: u periodu oskudice u vodi snabdeva kanal Vrbas-Bezdan vodom iz Dunava, a u periodu velikih unutrašnjih voda prebacuje suvišne vode istog kanala u Dunav.

Rekonstrukcijom je povećana sigurnost u snabdevanju vodom sistema za navodnjavanje.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti